U geeft uw klanten advies of biedt hen uw intellectuele diensten aan. Ondanks uw deskundigheid, kan het echter gebeuren dat u een foutje maakt. Dat is menselijk. Maar wist u dat u aansprakelijk bent als uw klanten schade lijden door een verkeerd advies of een foute berekening (van uzelf of een van uw werknemers)? Een verzekering Beroepsaansprakelijkheid zorgt er in dat geval voor dat het bestaan van uw bedrijf niet in gevaar komt.

U geeft uw klanten advies of biedt hen uw intellectuele diensten aan. Ondanks uw deskundigheid, kan het echter gebeuren dat u een foutje maakt. Dat is menselijk. Maar wist u dat u aansprakelijk bent als uw klanten schade lijden door een verkeerd advies of een foute berekening (van uzelf of een van uw werknemers)? Een verzekering Beroepsaansprakelijkheid zorgt er in dat geval voor dat het bestaan van uw bedrijf niet in gevaar komt.

Bescherm uw zaak met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op maat
Bepaalde beroepen zijn wettelijk verplicht om een verzekering Beroepsaansprakelijkheid af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan boekhouders of energiedeskundigen. Andere beroepscategorieën zijn dat niet verplicht, maar ook zij lopen risico op mogelijke schade-eisen van klanten.

Omdat elke beroepsactiviteit verschilt, moet ook de bescherming aangepast zijn aan de specifieke eigenheden van dat beroep. Daarom bieden we voor heel wat sectoren een oplossing op maat. Zo hebben we een aanbod voor onder meer IT-consultants, kredietbemiddelaars in nevenfunctie, interne veiligheidscoördinatoren en energiedeskundigen. Maar ook andere beroepen komen in aanmerking.

De voordelen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering beschermt u en/of uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van uw beroepsaansprakelijkheid:
 als een klant of een derde schade lijdt en meent dat dit het gevolg is van een beroepsfout die u hebt gemaakt.
 zowel voor letselschade, materiële schade als financieel verlies.
U kunt deze verzekering ook uitbreiden, onder meer tot schade aan goederen die u werden toevertrouwd. Uw makelaar vertelt u er graag meer over in detail.

Naargelang uw activiteit kunt u deze verzekering ook aanvullen met een dekking burgerlijke aansprakelijkheid als gevolg van:
 schade door het gebruik van uw website of uw e-mailadres door onbevoegden
 het onopzettelijk misbruik van vertrouwelijke gegevens
 de onopzettelijke schending van intellectuele rechten en patenten

Oplossingen op maat

Meer weten? Contacteer snel uw makelaar. Hij bekijkt samen met u wat uw belangrijkste risico’s zijn en wat de beste bescherming is voor uw bedrijf.

Een foutje is snel gemaakt. Bescherm het voortbestaan van uw bedrijf met een verzekering op maat!

 

 

www.vivium.be