Dat u maar beter spaart voor uw pensioen, moeten we u niet meer vertellen. Maar wat zou u ervan vinden mocht u niet zélf moeten sparen voor uw pensioen? Wat als bijvoorbeeld uw vennootschap ervoor zorgt dat u comfortabel kunt genieten van uw pensioen.

Eigenaar en rechtstreekse begunstigde

Met een individuele pensioentoezegging (IPT) zoals het Top-Hat Plus Plan van Vivium betaalt uw vennootschap voor uw pensioen. U kiest wel zelf de grootte van de premie en de risicograad van uw belegging. Bovendien bent u zowel de eigenaar als de rechtstreekse begunstigde van het kapitaal.

Een perfecte aanvulling op uw wettelijk pensioen

Zodra u met wettelijk pensioen gaat, al dan niet vervroegd, keren wij uw kapitaal uit. De uitbetaling van uw aanvullend pensioenkapitaal werd door de wetgever gekoppeld aan de effectieve ingang van uw wettelijk pensioen.

Eerder genieten van uw aanvullend pensioenkapitaal? Een vroegere uitkering is mogelijk zodra u aan de voorwaarden voldoet om uw vervroegd wettelijk pensioen te ontvangen maar toch verder blijft werken (dus zonder effectieve opname van uw vervroegd wettelijk pensioen).

De 4 voordelen van een IPT

 1. Uw vennootschap betaalt voor uw pensioen

Met het IPT slaat u twee vliegen in een klap: u behoudt uw levensstandaard én uw vennootschap betaalt minder belastingen. Alle premies voor een individuele pensioentoezegging zijn immers fiscaal aftrekbaar.

 1. U bent de rechtstreekse begunstigde

Als u met pensioen gaat, ontvangt u zelf rechtstreeks uw pensioen, niet uw vennootschap. Zo bent u er zeker van dat uw pensioenkapitaal écht op uw rekening terechtkomt. Ook na een eventuele vereffening van uw vennootschap.

Bovendien kiest u bij het onderschrijven van uw contract ook zelf de begunstigden bij overlijden. Zij krijgen uw kapitaal als u vroeger overlijdt. Zo komen uw nabestaanden niets te kort als u overlijdt vóór de pensioenleeftijd.

 1. U betaalt beperkte belastingen op uw pensioen

Terwijl u werkt, hebben de pensioenpremies die uw vennootschap betaalt geen invloed op uw belastingen. Bij de uitkering van uw kapitaal betaalt u, afhankelijk van uw leeftijd, een belasting op het eindkapitaal:

 • 10% bij uitkering op 65 jaar*
 • 16,5% bij uitkering op 62 tot 64 jaar
 • 18% bij uitkering op 61 jaar (16,5% bij wettelijke pensionering)
 • 20% bij uitkering op 60 jaar (16,5% bij wettelijke pensionering)

*op voorwaarde dat u uw wettelijk pensioen ten vroegste op 65 jaar opneemt en dat u tot dan altijd actief bent gebleven. De wetgever kan deze eindbelasting in de toekomst aanpassen.

 1. U kunt uw IPT gebruiken voor uw vastgoedfinanciering

Tijdens de looptijd van het contract kunt u uw individuele pensioentoezegging al gebruiken voor het verwerven van privé-vastgoed.

Dit kan op drie manieren:

 1. Via een voorschot op uw kapitaal. U kunt een deel van de opgebouwde reserves in uw VIVIUM Top-Hat Plus Plan weer opnemen als voorschot.
 2. Via een hypothecair tweedepijlerkrediet. U kunt bij Vivium een hypothecair krediet afsluiten waarbij u het ontleende kredietkapitaal in één keer terugbetaalt met het pensioenkapitaal van uw VIVIUM Top-Hat Plus Plan op de contractuele einddatum van de polis.
 3. U kunt uw VIVIUM Top-Hat Plus Plan in onderpand geven bij de kredietinstelling waar u uw klassiek hypothecair krediet afsluit. Uw contract vormt dan een alternatief voor een schuldsaldoverzekering. Uw contract blijft gewoon voortlopen en u bouwt ondertussen uw aanvullend pensioen verder op.

Zekerheid of wat meer risico

U kiest zelf hoe er gespaard wordt. Graag zekerheid? Dan kiest u het beste voor een tak 21-levensverzekering. Meer kans op een hoger rendement hebt u met tak 23-fondsen. En de combinatie van beiden biedt u zekerheid én de kans op een hoger rendement.

Extra bescherming voor uw gezin

Wilt u graag uw gezin extra beschermen? Dat kan. U kunt een bijkomende waarborg overlijden voorzien of kiezen uit de volgende aanvullende waarborgen:

 • een ongevallenverzekering
 • de premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid
 • een rente bij arbeidsongeschiktheid
 • een waarborg ernstige aandoeningen

Let op de 80%-regel

Uw totale pensioen per jaar mag niet hoger zijn dan 80% van uw laatste brutojaarloon. Is dat wel zo? Dan verliest u een groot stuk van de fiscale voordelen van uw pensioenplan. De fiscus verwerpt de belastingaftrek voor premies die uw pensioen boven dat plafond tillen.

Voor de berekening van dat totale pensioen, worden uw wettelijke pensioen én al uw extralegale

sommen (VAPZ, IPT en groepsverzekering) opgeteld. De precieze berekening van die 80%-regel is complex, maar uw makelaar weet er alles over.

Vraag het aan uw makelaar

Kiest u voor tak 21 of tak 23? Hoe wordt de 80%-regel berekend? En wat met de aanvullende waarborgen? Uw makelaar beantwoordt met plezier al uw vragen. Aarzel dus niet om hem te contacteren.

 

 

 

www.vivium.be

 

.