107 Kortrijkse bedrijven steunen kansen zoekende jongeren

lionsHet nieuwe academiejaar is zopas gestart. Na een lange zomervakantie zitten de Hogeschoolstudenten opnieuw op de schoolbanken. Binnen Lions Club Kortrijk Mercurius rijpte al langer het idee om een project uit de grond te stampen voor Kortrijkse jongeren. Enkele inspirerende ontmoetingen met de vrienden van Lions Club Ronse over hun Fonds Cuvelier, maakten duidelijk dat we ook in Kortrijk nood hadden aan zo’n project. Hun ervaring en expertise hielp ons met ons eigen project (SAM) vlot van start te gaan. Ruim honderd Kortrijkse bedrijven sloten zich aan.

SAM staat voor Student Academy Mercurius en wil kansen zoekende studenten een toekomst bieden. Onder kansen zoekende jongeren verstaat men niet alleen financiële steun maar ook coaching en mentale support. Soms is een luisterend oor of een klankbord minstens even belangrijk. De rekrutering van de studenten gebeurt in nauw overleg met de middelbare scholen uit Kortrijk. In een jaarlijkse bevraging aan de schooldirecties, wordt een inventaris opgemaakt van de jongeren die in aanmerking komen. Daarnaast wordt ook met het Kortrijkse OCMW nauw samengewerkt.

Elke kandidaat  wordt gevraagd een concrete budgettering op te maken. Na goedkeuring van zijn dossier krijgt de student een Lionsvriend als peter toegewezen die hem begeleidt. Hij houdt op regelmatige basis contact met het petekind en volgt hem van nabij op. Doorheen het ganse traject wordt voortdurend gewaakt over de privacy van het petekind. De financiering van het SAM-project gebeurt via de 365 x 1 actie. In een mum van tijd werden 107 Kortrijkse bedrijven bereid gevonden om in 2016 elke dag 1 euro te storten. Naast hun financiële steun aan het project, worden de bedrijfsleiders samengebracht op een netwerkmoment. Sinds dit werkjaar is SAM uitgegroeid tot een volwaardige organisatie waar Bernard Adins voorzitter van is. Concreet worden er dit academiejaar vijftien studenten begeleid. Eén voor één jonge mensen die we samen een betere toekomst geven, aldus Lions. Eind dit schooljaar studeren de eerste studenten af. (KC)