14.000 extra provinciale belastingsbrieven op vijf jaar tijd

belastingen[1]

Uit cijfers bezorgd door de financiële dienst van de provincie West-Vlaanderen, blijkt dat de belastingsdruk op de bedrijven de voorbije vijf jaar weer danig in toegenomen. In de praktijk blijkt dat het aantal provinciale belastingsbrieven gestegen is van van 104.046 (2010)  tot 118.018 (2015) ofte een stijging van 14.000 extra belastingbrieven. Een en ander is geen goed nieuws voor de ondernemerswereld. De cijfers zorgden in de provincieraad voor hoog oplopende discussies en verhitte debatten.

Het gebudgetteerde provinciaal inkomen aan bedrijfsbelastingen stijgt voor volgend jaar van 163 miljoen euro in 2015 tot 163,3 miljoen euro in 2016. Alvast N-VA weigerde zijn goedkeuring te geven. Raadslid Rik Buyse uit Wielsbeke noemt het voorstel de zoveelste belastingsverhoging, ook al betreft het een indexatie. In de praktijk komt de provinciebelasting neer op 103 euro jaarlijks voor een bedrijf met een oppervlakte tot 1.000 vierkante meter. Ter vergelijking: in de provincie Antwerpen daalt de vergelijkbare belasting van een minimum van 93 euro in 2015 naar 92 euro in 2016. (KC)