Kortrijk – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts voorziet in zijn Globaal Investeringsplan voor 2018 175 miljoen euro voor een vlotter en veiliger verkeer in West-Vlaanderen. Voor de eerste keer zijn alle investeringen van de verschillende entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken samengevoegd in één globaal investeringsplan.  Zo kunnen investeringen beter gecoördineerd worden en blijft de hinder beperkt. “Er gaan volgend jaar ook in West-Vlaanderen weer flink wat schuppen in de grond”, zegt Ben Weyts. Over bepaalde pijnpunten heeft hij het niet.

Het aanhoudende fileprobleem verlamt ook in West-Vlaanderen mens, milieu en economie. Er bestaan geen wonderoplossingen om al de files weg te toveren. De enige manier om opnieuw perspectief te creëren is investeren. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft de investeringen voor alle vormen van vervoer opgetrokken naar recordhoogte. Dat zal zich ook laten voelen in West-Vlaanderen.

Alle investeringen staan opgelijst in het Globaal Investeringsplan (GIP). Voor het eerst werden de investeringen van de diverse entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken samengevoegd in één geïntegreerd plan. Vroeger werkten het Agentschap Wegen en Verkeer, de waterwegbeheerders, De Lijn, het Departement MOW en andere entiteiten naast elkaar en stelden ze elk een eigen investeringsplan op. Het gebeurde dan weleens dat de wegbeheerder de weg openbrak en dat de waterwegbeheerder een jaar na de voltooiing van die wegenwerken begon aan een brug. Weyts: “Dankzij dit globale investeringsplan kunnen we de investeringen beter opvolgen en coördineren, om de hinder maximaal te beperken”.

Blikvangers

Concreet is er voor de provincie West-Vlaanderen 175 miljoen euro voorzien in het GIP. Enkele West-Vlaamse blikvangers uit het Globaal Investeringsplan zijn de vernieuwing van de brug bij de Boudewijnsluis in Brugge (20 miljoen euro), de zandsuppletie in Knokke-Heist (19 miljoen euro), de stelplaats voor De Lijn in Oostende (3,4 miljoen euro), de rechtstreekse tramverbinding Nieuwpoort-Westende (4,5 miljoen euro) en de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding (28 miljoen euro) met onder meer een pak geld voor de sluis in Wielsbeke.  Nog deze kritische bedenking: er is nergens sprake van geld voor bijvoorbeeld de R8 rond Kortrijk of voor een beter ontsluiting van Ieper-Veurne.