In 2016 gingen er in België 10.066 bedrijven failliet. Dat zijn er 539 minder dan in 2015, wat een daling betekent met 5,1 procent. Dat blijkt uit de jongste Graydon Barometer Faillissementen. Over 2016 noteert bedrijfsinformatiespecialist Graydon het laagste aantal faillissementen sinds 2010. “Toch moet het dalende jaarcijfer worden genuanceerd”, zegt Eric Van den Broele, senior manager R & D bij Graydon. “De daling die we voor 2016 noteren, komt voor rekening van de eerste zeven maanden van het jaar.  Tot einde juli noteerden we, op de meimaand na, belangrijke dalingen ten opzichte van dezelfde maanden in 2015. Vanaf augustus wijzigt deze trend.”  Graydon constateert in de daarop volgende maanden alleen maar stijgingen. Alleen in december daalde het aantal faillissementen in vergelijking met een jaar eerder.

De daling van het aantal faillissementen komt integraal voor rekening van het Brusselse Gewest en Wallonië. In Brussel daalde het aantal faillissementen met  –7,4 procent (van 2.172 in 2015 naar 2.012 in 2016) en in het Waalse Gewest met –13,9 procent (van 3.014 in 2015 naar 2.594 in 2016). In Vlaanderen steeg het aantal faillissementen met +0,5 procent juist licht in vergelijking met een jaar eerder (van 5.363 in 2015 naar 5.389 in 2016). West-Vlaanderen is daar echter geen debet aan. Zegt Van den Broele: “Opvallend hierbij is de sterke stijging van het aantal faillissementen binnen de provincie Oost-Vlaanderen (+16%), de lichte stijging binnen de provincie Antwerpen (+0,3%) maar eveneens de sterke daling van het aantal faillissementen binnen de provincie Limburg (-14%).”

In de meeste sectoren is het aantal faillissementen gedaald, maar de horeca vormt hierop een uitzondering. Op federaal niveau gingen dit jaar 1.988 horecazaken failliet, dat zijn er 74 meer (+4,3%) dan in 2015. Verhoudingsgewijs ziet Graydon dat in het afgelopen jaar 2016, één op de vijf (19,8%) faillissementen een horecazaak betreft. Dat is het hoogste cijfer ooit. “Opvallend hierbij is de bijzonder grote toename van het aantal failliete horecazaken in West-Vlaanderen”, constateert Eric van den Broele. “Binnen deze provincie noteerden we het afgelopen jaar 224 horecazaken die over de kop gingen. Een stijging met 42,7 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Een absoluut record. Van alle faillissementen in West-Vlaanderen was in 2016 26,8% een horecazaak (in 2015 was dat slechts 17,6%). Deze trend heeft zich ingezet in april 2016, na de invoering van de witte kassa.”