50.000 euro voor de “Techniekacademie”

techniekacademie 2

Vanaf 2016 ondersteunt de provincie West-Vlaanderen via een nieuwe samenwerkingsovereenkomst de “Techniekacademies”. De overeenkomst loopt ook in 2017 en 2018 verder. Per jaar zullen de verschillende Techniekacademies op een maximum van 50.000 euro provinciale steun kunnen rekenen.

Reeds in 62 van de 64 gemeenten worden Techniekacademies georganiseerd. Techniekacademies zijn vergelijkbaar met teken- of muziekacademies en moeten de interesse in techniek en technologie bij kinderen tussen 10 en 12 jaar aanwakkeren. Gedurende twaalf woensdagnamiddagen of zaterdagvoormiddagen volgen kinderen doe-sessies van twee uur. De gemeente of stad is de inrichter van de lokale techniekacademie en werkt daarvoor samen met de plaatselijke scholen (lager onderwijs en secundair onderwijs van alle schoolnetten) en met bedrijven. De gemeente of stad die dergelijke sessies inricht, doet daarbij beroep op de ‘Techniekacademie West-Vlaanderen’ voor de concrete organisatie en expertise.

Daarnaast trekt het provinciebestuur per jaar in totaal 150.000 euro uit voor ondersteuning van initiatieven via het reglement ‘subsidiëring flankerend onderwijs’. Via dat reglement wil de provincie West–Vlaanderen (innovatieve) projecten in het kader van het onderwijs flankerend beleid in de provincie stimuleren en ondersteunen. De basisgedachte hierachter is om een grotere toestroming van leerlingen naar het technisch onderwijs te realiseren.

De provincie zegt bij monde van député Carl Vereecke dat ze zo wil meestappen in het STEM-actieplan van de Vlaamse Regering dat erop gericht is de richtingen “Science, Technology, Engineering en Mathematics” beter aan bod te laten komen in het onderwijs. (KC)