Accelerate stapt in Interreg-project

image001 (5)Net voor het Kerstverlof keurde Interreg Vlaanderen-Nederland de eerste acht projecten voor de komenden jaren goed. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 31, 7 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt een bedrag van 15.3 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie stelt via Interreg Vlaanderen-Nederland de komende zeven jaar ruim 152 miljoen euro ter beschikking voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio bevordert.

Een van de projecten waarvoor geld beschikbaar komt, is Accelerate dat 3D printen op hoger niveau wil brengen. 3D printen, binnen een industriële context ook wel additive manufacturing genoemd, nam de laatste jaren een hoge vlucht. Een innovatieve doorontwikkeling van deze materialen dringt zich op. Accelerate wil daarom de specifieke expertise uit Nederlands Limburg en West-Vlaanderen samenbrengen zodat de nodige kennis en testinfrastructuur structureel gebundeld kan worden. Beide regio’s staan in voor deze sector en kennen een gelijkaardig economisch weefsel dat voor het merendeel bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen.

Dankzij de grensoverschrijdende clustering zullen kmo’s en instellingen in beide regio’s kunnen verder groeien. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan zowel materiaalbedrijven, als productie- en softwarebedrijven. De kennisinstellingen  TUA West, Centexbel (afdeling Kortrijk) en de KULAK zijn als West-Vlaamse partners in dit Interregproject betrokken. (KC)