Accent Jobs organiseerde in samenwerking met Intro vzw Kortrijk een projectdag om de tewerkstelling van jonge “anderstalige nieuwkomers” te activeren. Het gaat meer bepaald om studentenjobs. Door hen tijdelijke tewerkstelling aan te bieden, doen deze jongeren ervaring op in de vakantieperiodes en tijdens de weekends, aldus Accent. Zo’n 12 jongeren tussen 16 jaar en 21 jaar kwamen op het initiatief af. Ze kregen in de voormiddag een rondleiding in de K in Kortrijk en het bedrijf De Mailingman te Heule. De jongeren kregen in de namiddag de kans om te praten met de HR-verantwoordelijken van de bedrijven in hun klasomgeving bij Intro vzw.

Accent Jobs wil, hoe moeilijk ook, aan de weg timmeren als het gaat over integratie van anderstalige jongeren of jongeren met een migratie achtergrond. Economische integratie is nog altijd de beste hefboom, zo luidt de redenering. Het project bij de K in Kortrijk en de bij De Mailingman kadert in het grotere social responsibility traject van Accent Jobs dat een start kende in Tielt op 12 december 2016 en nu verder zal worden uitgewerkt in heel de provincie West-Vlaanderen.