“Dat er een en ander zal veranderen in de wereld met de nieuwe Amerikaanse president, dat hebben we al begrepen. Maar wat kan dit concreet betekenen voor een Belgische ondernemer?” Om een antwoord te bieden op deze vraag, pakt de Kortrijkse beroepsaccountant Pol Parmentier (Edyson) uit met een zelf geschreven conceptnota met zeven scenario’s en tips.

  1. Hebt u fabrieken in landen waarmee de VS handelsakkoorden heeft, dan kan u maar best heel alert zijn. Als handelsakkoorden opgezegd of aangepast worden, dan zal dit ongetwijfeld als gevolg hebben dat de uitvoer uit deze landen naar de VS omslachtiger en duurder wordt. Momenteel wordt vooral Mexico en China geviseerd.
  2. Probeert u met zeer lage prijzen exportmarkten te veroveren? De VS zullen dumping zoveel mogelijk bestrijden. Dumping wordt gefinancierd ofwel met eigen middelen van de onderneming ofwel via overheidssubsidies. Vooral dumping met overheidssubsidies zal geviseerd worden. Bovendien zal de VS enkel maatregelen nemen als grote Amerikaanse bedrijven bedreigd worden. De meeste Europese bedrijven moeten zich geen zorgen maken gezien de strenge Europese regels die overheidssubsidies beperken.
  3. Produceert u in België en exporteert u naar de VS. Het is de bedoeling om alle goederen die in de VS gebruikt of geconsumeerd worden ook in de VS te laten produceren. Een hoge invoertaks zou dit moeten stimuleren. De invoering van een dergelijk systeem zorgt echter voor grote prijsstijgingen, en is dus zeer negatief voor de Amerikaanse economie en voor de Amerikaanse consument. Er zou bij de Republikeinen – die de meerderheid hebben in het Congres – een consensus bestaan om en een soort “grensbelasting” in te voeren. Het systeem zou in de basis als volgt werken: er zou een belasting (een soort btw) van 20 procent komen op de omzet van de Amerikaanse ondernemingen, en ook op de waarde van de goederen die naar de VS geëxporteerd worden. Van dat bedrag mogen de in de VS gemaakte loonkosten in min gebracht worden. Dat systeem zou in de plaats komen van de huidige vennootschapsbelasting (35 procent). Gevolg: de vennootschapsbelasting in de VS gaat sterk naar omlaag voor de ondernemingen die in de VS produceren. Bovendien worden ingevoerde goederen in de VS veel duurder dan lokaal geproduceerde goederen. De invoering van een dergelijke protectionistisch systeem zal wellicht niet aanvaardbaar zijn voor de WHO en voor vele andere landen.
  4. Exporteert u naar de VS als handelaar of als fabrikant. Het zal van groot belang zijn of de goederen die u naar de VS exporteert kunnen kwalificeren als Belgische producten. U moet wel nagaan of u geen componenten importeert uit landen waarmee ongunstige handelsakkoorden bestaan of ontstaan.
  5. People. De inreisbeperkingen zorgen voor een periode van onzekerheid. Wie een werkvergunning –green card– voor de VS heeft, zou in principe steeds het land in mogen. Voor een aantal nationaliteiten moet de evolutie van dag tot dag gevolgd worden.
  6. De US dollar. Als de Amerikaanse economie werkelijk een boost krijgt, dan zou de rente in de VS moeten stijgen en zou de USD moeten stijgen tegenover de euro. De economie in Europa trekt ook aan, de rente in Europa zal wellicht nog wat verder stijgen, maar lager blijven dan in de VS. Anderen voorspellen dat de euro nog verder zal dalen tot pariteit met de dollar, dus nog met ongeveer 7%. Het politieke doel van de VS om Europa te verzwakken doet de euro verzwakken. Een sterke dollar en een zwakke euro zijn echter nadelig voor de uitvoer uit de VS. Daarom fulmineren de VS over de lage koers van de euro, die historisch sterk ondergewaardeerd zou zijn. Wie veel activa heeft in USD of veel vorderingen, schulden, kosten of opbrengsten in USD, moet zich bezinnen. Als de bezittingen en vorderingen in USD ongeveer gelijklopend zijn met uw schulden in USD, dan is de blootstelling nul. Een evolutie van de USD in min of in meer zal u per saldo niets opleveren en niet kosten. Hetzelfde principe geldt bij de vergelijking van kosten en opbrengsten in USD. Is er een belangrijke blootstelling dan moet u oordelen of u deze wilt indekken bijvoorbeeld door transacties in vreemde munt in te dekken met termijntransacties via een bank.
  7. Uitvoersubsidies. Met uitvoersubsidies zou men de verkoop van dure Amerikaanse producten in de hele wereld willen stimuleren. Dit is tegen alle huidige regels van vrije handel. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een dergelijke maatregel van toepassing wordt.

Pol Parmentier meent dat op alle vlakken de soep nooit zo heet zal gedronken worden als ze wordt opgediend. Met voorbehoud voor de grensbelasting.