Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren dit jaar opnieuw in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Daarmee willen ze een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die veel grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering. Het authentieke verhaal van zes sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Heuvelland, Ieper en Poperinge werkt inspirerend, niet enkel voor de consumenten, maar ook voor collega-land- en tuinbouwers. De zes deelnemende landbouwbedrijven zijn Hof ter Bussche en ’t Hoppecruyt (Poperinge), Kalkoenkwekerij Casteele en Groenten Vanderhaeghe (Heuvelland) en Tuinsappen Lombarts Calville en Hoeve Zuid-Bellegoed (Ieper)

 

Schoon Boeren is een publiekscampagne over duurzame landbouw, met concrete en realistische verhalen van land- en tuinbouwers om de hoek. Elk op hun manier en in hun eigen specifieke bedrijfssituatie gaan ze de vele economische, sociale en milieukundige uitdagingen aan. Ze zetten kleine en grotere stappen op weg naar een toekomst voor zichzelf, hun kinderen en hun omgeving.

Met deze campagne willen de organisatoren de burger informeren over de weg die al is afgelegd op vlak van duurzaamheid. Maar ook geven ze de boodschap mee dat de weg nog lang is en dat de consumenten een belangrijke rol te spelen hebben. Inagro streeft er enerzijds naar het draagvlak van de sector bij het brede publiek te versterken. Anderzijds wil het proefcentrum via onderzoek, voorlichting en persoonlijk advies ook alle (West-Vlaamse) land- en tuinbouwers verder stimuleren en begeleiden in hun streven naar een duurzamere bedrijfsvoering.

De campagne Schoon Boeren loopt gedurende één jaar in drie West-Vlaamse gemeenten en wordt nu voor de vierde maal georganiseerd. Elk jaar verhuist de campagne naar een nieuwe regio. Dit jaar zijn de gemeenten Heuvelland, Ieper en Poperinge aan de beurt.