Groep ADMB en zijn externe preventiedienst Provikmo reikten de ADMB Awards uit aan twee studenten en twee professionals die uitblinken op het vlak van personeelsbeleid, welzijn en preventie. Een onafhankelijke jury van specialisten uit de bedrijfs- en academische wereld koos deze laureaten. De twee winnende studenten kregen uit handen van Philip Van Eeckhoute (gedelegeerd bestuurder Groep ADMB) en Jozef Vandenberghe (voorzitter Groep ADMB) zetten de laureaten in de bloemetjes.

Grote winnaar van de avond was ongetwijfeld OptimaT uit Lichtervelde. Het maatwerk- en toeleveringsbedrijf biedt duurzame en passende tewerkstelling aan personen met een arbeidshandicap. Als organisatie maakten zij de laatste jaren werk van een volledig geïntegreerd loopbaanbeleid waardoor hun medewerkers zich maximaal kunnen ontplooien en zich volwaardig kunnen integreren in de samenleving. De jury was gecharmeerd door initiatieven zoals ‘WAOW’ (Waardig Ouder Worden), ‘Volkstuintjes’ en hun bedrijfskoor, allemaal stichtende initiatieven die duidelijk hun vruchten afwerpen. “Al onze medewerkers verdienen deze prijs”, zei Marianne Deseure namens Optima. “Dat ik hen mag meedelen dat we gewonnen hebben, is zeker hét mooiste moment uit mijn carrière van 27 jaar bij OptimaT.”

De jury bekroonde ook de masterproef ‘Verveling bij overgekwalificeerde werknemers: job crafting als copingstrategie’ van Toon Michielsen (UGent, Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid). Waar burn-out nog gelinkt is aan stress en hoge werkdruk, is bore-out immers het gevolg van een gebrek aan uitdaging en afwisseling. Dit eindwerk onderzoekt strategieën om met deze verveling om te gaan. Het thema was volgens de jury maatschappelijk relevant omdat heel wat hoger opgeleiden in een job terechtkomen met lagere functievereisten.

De ADMB Award Welzijn & Preventie (bedrijven en organisaties) ging naar AZ Nikolaas uit Sint-Niklaas. Bij het AZ Nikolaas hebben ze een welzijnsmedewerker aangeworven die psychosociale risico’s in kaart brengt en hier de nodige concrete acties aan koppelt. Dat doen ze onder meer met een aanwezigheids- en re-integratiebeleid en een meerjarige campagne ‘Wel in je vel=top in je job’. De jury lauwerde voornamelijk de continuïteit van hun welzijns- en preventieaanpak.

Een laatste Award -die van Welzijn & Preventie voor studenten- ging naar Gaultier Deconinck uit Brugge. Hij maakte en studie over ‘Het beheersen van elektromagnetische velden in het UZ Gent’. Daarin onderzocht hij hoe de nieuwe regelgeving rond de bescherming van werknemers tegen risico’s van elektromagnetische velden toegepast kan worden in het UZ Gent. Volgens de jury bracht Gaultier dit groot maatschappelijk probleem zeer goed en objectief in kaart.