Per 31 juli neemt Kulak-rector Marc Depaepe afscheid van zijn ambt. In een afscheidsinterview kijkt hij terug op zijn periode en toont zich daarin vooral fier op het West-Vlaamse verhaal dat hij hielp schrijven. Met de integratie van Campus Brugge en Technologiecampus Oostende heeft het Kulak-verhaal aan belang en geloofwaardigheid gewonnen, aldus de uit Bellegem afkomstige rector.

Marc Depaepe heeft bij zijn afscheid een sterk west-Vlaams discours in gedachten: “Ik heb die integratie nooit ervaren als een aparte taak. Het zou niet correct zijn te stellen dat ik me voor de campussen in Brugge en Oostende minder heb ingezet.  Ik heb de mensen daar niet anders benaderd, noch mijn taak anders ingevuld dan ik op Kulak deed.  Ook hier probeerde ik er met veel belangstelling aanwezig te zijn, en te helpen een dynamiek te creëren, zodat de campussen floreren. Overigens is de taak van een academisch beheerder door de recente ontwikkelingen wat uitgehold.  Als je deze rol als ‘academisch’ zou omschrijven, dan heeft ze niet veel betekenis.  Het zijn de faculteiten die de onderwijsprogramma’s bepalen, de departementen bepalen de onderzoeksprioriteiten. Het beheer van de campus Brugge gebeurt vanuit Kulak, uiteraard in heel nauw overleg met de betrokken faculteiten en met mensen die op de nieuwe campus in Brugge aan de slag zullen gaan. Ik heb mijn taak naar het noorden van de provincie vooral gezien als deze van een ‘regionale opdrachthouder’.  Kulak is historisch een uitzondering tegenover de andere externe campussen van KU Leuven.  Ik vind dat je Brugge hierin best meeneemt, om zo te streven naar een optimale regionale inbedding. Net zo min als ik hier aan Kulak onderzoekslijnen probeer te beïnvloeden, doe ik dat in Brugge.  Maar, als representant van KU Leuven in West-Vlaanderen, wil ik wél graag de dialoog aangaan.  Ik weet wat het bedrijfsleven wil, welke niches er in de provincie zijn.  Zo’n regionale verbindingsfiguur is noodzakelijk voor KU Leuven.  Het is goed dat KU Leuven in West-Vlaanderen met één stem spreekt.  Ik heb overigens een goede collegiale band met zowel de collega’s vicerectoren als de academisch beheerders van de andere campussen. Naast de nieuwe campus hebben we in Brugge nog een troef.  Met het Hof Bladelin kunnen we volop inzetten op de derde pijler: de maatschappelijke dienstverlening.  De aanwezigheid in de stad komt de uitstraling van KU Leuven zeker ten goede, niet in het minst omdat deze locatie werkelijk een verborgen historische pareltje was.”