WIELSBEKE – Agristo is dit jaar gestart met het inzetten van Leiewater in haar productieproces. Het doet een beetje denken aan hoe de vlassers destijds het water van de Golden River ook gebruikten. Het voedingsbedrijf produceert diepgevroren aardappelproducten voor supermarkten, groothandel en foodservice, en daar komt heel wat water bij kijken. 

Om aan het grote waterverbruik te voldoen, deed Agristo een beroep op de expertise van De Watergroep. De Watergroep levert water aan Agristo dat meteen inzetbaar is in het productieproces. Om dit te realiseren, capteert De Watergroep water uit de Leie en waardeert het op tot de door Agristo gewenste kwaliteit. Voor de realisatie van deze ‘waterfabriek’ stelt Agristo een gedeelte van haar site ter beschikking aan De Watergroep, waarbij het waterbedrijf instaat voor de levering en de behandeling van het proceswater en de komende tien jaar er ook de exploitatie van de installatie verzorgt. Op basis van ruw water uit de Leie produceert De Watergroep ‘water op maat’. Dit proceswater heeft Agristo nodig voor het wassen, schillen, snijden en blancheren van de aardappelen. Ook voor de aanmaak van processtoom heeft Agristo flink wat water nodig dat aan strikte eisen moet voldoen.

“Samen met De Watergroep willen wij investeren in een economisch én ecologisch gezond project”, aldus Kristof Wallays, COO bij Agristo. “Water is een grote uitdaging voor het milieu, met een daarbij horende financiële impact. Duurzaam waterbeheer is meewerken aan een duurzame toekomst. Door dit project wordt een economische en milieutechnische meerwaarde gecreëerd zoals  geen winning uit kwetsbare grondwaterlagen, gebruik maken van schonere technologieën, geen gebruik van onthardingszouten, kennisverwerving inzake hergebruik van grondstoffen, installatie met laag energieverbruik, …”

Circulaire economie

De waterfabriek zal tot 200 m3/u Leiewater innemen vanuit een watervangconstructie op de Leie om aan Agristo 115 m3/u water op maat van 2 verschillende kwaliteiten aan te leveren. Daarnaast is er ook een retourleiding  voor het afvoeren van het effluent uit de  afvalwaterzuiveringsinstallatie van Agristo en die ook de spoelwaters van de proceswaterinstallatie terug in de Leie loost. Bij uitbreiding van de aardappelverwerkende capaciteit kan er ook effluent uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie herbruikt worden als ruwwaterbron van de proceswaterinstallatie. Dit project kan dus in de toekomst een mooi praktijkvoorbeeld worden van circulaire economie.