ROESELARE – In het Kortrijkse Hotel Damier heeft advocaat Albéric -alias Briek– Van Eeckhout (89) zijn 65-jarig beroepsjubileum gevierd in aanwezigheid van heel wat collega’s van de West-Vlaamse balie. 65 jaar activiteit als advocaat is hoogst uitzonderlijk. Het Roeselaarse VDV Advocaten telt daarmee ook de advocaat met de meeste beroepservaring in zijn rangen. VDV kan ook bogen op drie generaties uit eenzelfde familie. De familie Van Eeckhout had dus meer dan één reden dus om een feestje te vieren.

De nog altijd bijzonder fitte en ook nog actieve ‘ouderdomsdeken’ Albéric Van Eeckhout (° 5 december 1929) volgde opleiding in de beide landstalen en werd in 1953 doctor in de rechten aan de KUL. Hij sloot zich in 1953 aan bij de balie van Ieper en in 1954 vestigde hij zijn advocatenkantoor in het centrum van Roeselare. Sinds 1 juli 1956 maakt hij onafgebroken deel uit van de Balie te Kortrijk. Van 1984 tot 1986 was hij er ook stafhouder.

In 1987 kwam zijn zoon Antoine ‘Tony’ Van Eeckhout het kantoor van zijn vader versterken, naast Kaat Vanthuyne en  Lode Derudder. In 1991 verhuisde het kantoor naar haar huidige locatie in de Roeselaarse Henri Horriestraat. Net als zijn vader, nam ook zoon Antoine de honneurs waar van het stafhouderschap aan de Balie van Kortrijk (van 2012 tot 2014). Tot op heden is hij lid van de Raad van de Orde te Kortrijk en tevens afgevaardigde bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB).

Drie generaties, één bedrijf

De familie Van Eeckhout gaat er terecht prat op dat ze drie generaties actieve advocaten in haar rangen telt: stafhouder Albéric Van Eeckhout, stafhouder Antoine Van Eeckhout en nu ook meester Maxime Van Eeckhout die advocaat-stagiair is aan de Balie van Gent.  Drie generaties actieve advocaten, waarvan twee generaties als (gewezen) stafhouder van de Kortrijkse Balie. Ook dat is uitzonderlijk.

Vandaag is het kantoor Van Eeckhout-Derudder-Vandenberghe (VDV Advocaten) een middelgrote, groeiende advocatenassociatie, met tien advocaten, één notarieel jurist en vijf service medewerkers in de rangen. De historiek van VDV Advocaten kan symbool staan voor de evolutie van de huidige advocatuur: van een eenmanskantoor, over een kostenassociatie met verschillende partners naar een uitgebouwd team met diverse advocaten-specialisten, ondersteund door extra-legale experten. Kortom, ook een advocatenkantoor is  een échte onderneming.