KNOKKE- Het vastgoedkantoor Alex Dewulf komt elk jaar met een terugblik en een prognose over de Knokse vastgoedmarkt, al is dat ook altijd een beetje koffiedik kijken. De barometer staat in elk geval op positief.

De voorbije drie jaar waren goed en steeds beter voor de Knokse vastgoedmarkt, aldus de conclusie van Alex Dewulf. Het gaat goed in vele sectoren, maar de economen waarschuwen dat we het einde van een groeicyclus naderen. “Wat in elk geval op ons afkomt in 2018 is een meer en striktere regelgeving bij de verhuur van vakantiewoningen en in mede-eigendomsrecht”, aldus het bekende vastgoedkantoor. “Het gaat essentieel om een aantal reparaties van de wet van 2010 waarvan de belangrijkste zijn: het herbalanceren van de beslissingsmacht naar het principe dat wie betaalt ook beslist, de verplichting voor élke mede-eigendom om een reservefonds aan te leggen. De meerderheid vereist om verbeteringswerken uit te voeren, wordt veelal veranderd van 3/4en naar 2/3en.”

Er komen ook wijzigingen aan in de woninghuurwet en (mogelijks) in de registratierechten. “De verhuur van vakantiewoningen voor korte duur, wordt gereglementeerd in het Vlaams Logiesdecreet”, aldus Alex Dewulf. “Het logiesdecreet werd aangepast op 1 april 2017 en er is een overgangsperiode van één jaar.  Wie een vakantiewoning verhuurt, moet zich conformeren aan het decreet en regelmatig brandveiligheid, elektriciteit en gas laten keuren.  De verhuurder moet ook zijn of haar aansprakelijkheid voor de logies laten verzekeren. De verhuur van woningen als vaste verblijfplaats, de woninghuurwet, verandert in september 2018.  De huurders zullen steeds vervroegd kunnen opzeggen, ook bij contracten van korte duur.  De verhuurders worden getroost met de waarborg die weer naar drie maanden gaat.”

Proefballon?

Begin november kondigde Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein aan dat er één tarief komt voor registratierechten.  Het huidige systeem van groot en klein beschrijf zou verdwijnen. “Het is op vandaag onduidelijk of dat er effectief komt, dan wel dat het bij aankondigingspolitiek blijft”, aldus nog het kantoor Dewulf. “Een eengemaakt tarief zal sowieso lager dan 10 procent zijn.  Wij denken dat dit in het huidige marktsentiment tot een opstoot van de prijzen zal leiden.”

Vergrijzing speelt een rol

Voor de handel op de vastgoedmarkt wordt een goede markt verwacht voor zover een stevige beurscorrectie uitblijft en de inflatie laag blijft. Naast het algemene economische klimaat speelt voor tweedeverblijvers ook de vergrijzing, de globalisering en de automatisering een rol. “De vergrijzing is zowel de grootste stimulans als de sterkste bedreiging voor de Knokse vastgoedmarkt”, luidt het bij Alex Dewulf. “De babyboomers zijn de kopers vandaag en oververtegenwoordigd in aantal.  Maar 20-30 jaar later worden ze de verkopers en zijn ze nog in overtal.  Dan zullen ze druk zetten op de prijzen door massaal te verkopen.  Demografie is een stille en trage, maar zeer sterke kracht. Met de vergrijzing, de lage rente en een aantrekkende economie, draait ook de overnamemarkt weer overuren.  De KMO-ondernemer die verkoopt en casht is een goede klant in het hogere segment van de markt. Globalisering en automatisering leiden tot een toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid.  Dit is een maatschappelijk probleem, maar geeft voeding aan de vastgoedmarkt in Knokke.  Er zijn de voorbije jaren nieuwe, grote vermogens ontstaan en er zijn meer rijken dan vroeger.  Die vinden hun weg naar de markt van het luxevastgoed.  Knokke heeft een geweldige aantrekkingskracht op de vermogende Belgen en Nederlanders.”

foto: Alex Dewulf