Sinds het vertrek van Geert Roelens als extra muros manager van de Beaulieu International Group (BIG), is kennelijk niets nog hetzelfde in Kruishoutem. De managers aan de top volgen elkaar in snel tempo op, en dat geldt zeker voor de belangrijke vloerbekledingsdivisie waar de ene interim de andere opvolgt. Na het verdwijnen van een tijdelijk driemanschap, werd nu aan Ann Buysse gevraagd om de zaken aan de top op te volgen in afwachting van de aanstelling van een definitieve CEO. Zo werd het intern medegedeeld. “Ik neem tijdelijk de verantwoordelijkheid op tot we een finale vervanger hebben aangeworven voor de deze rol”, aldus Ann Buysse. “Uiteraard is het de bedoeling dat ik me binnenkort weer helemaal op het HR gebeuren toeleg.”

Ann Buysse is bij BIG aan de slag sinds het najaar van 2016. Ze werd toen in huis gehaald omwille van haar grote ervaring op het terrein van de HR. Officieel werd ze dus HR-manager voor de hele groep. Nu krijgt ze daar nog even de functie van CEO van de voor BIG cruciale vloerbekledingsafdeling bij. Voor ze bij BIG aan de slag ging, was Ann Buysse actief op hoog niveau bij onder meer Hudson, De Witte & Morel, AB Inbev en Attentia waar ze in het hoogste directie orgaan zetelde. “BIG was initieel een nobele onbekende maar eens je de groep  van dichterbij bekijkt, zie je wat een potentieel dit bedrijf heeft met prachtige uitdagingen”, zei ze bij haar aanstelling als HR-manager van BIG.