De uit Zwevegem afkomstige Antoon Vandevelde -die destijds zijn humaniora opleiding volgde aan het Sint-Amandscollege- is een erkend en alom gerespecteerd filosoof, economist en maatschappij watcher. Dezer dagen pakt hij uit met een opvallend nieuw boek: Het geweld van geld. In dit boek beschrijft hij zijn zoektocht naar de rol van ethiek in onze economische wereld. Gesteund door inzichten van grote denkers gaat hij in op de hete hangijzers van de internationale markten: van de discussie rond het basisinkomen over de vraag of draagmoederschap zomaar in contracten en geldsommen kan worden vastgelegd, tot heikele thema’s als extreme managerslonen. Het geweld van geld biedt een unieke blik op hoe geld de wereld doet draaien, maar bovenal op hoe we het kunnen aanwenden voor een betere toekomst.

Vandevelde gaat de grote maatschappelijke vragen niet uit de weg. Wat is de waarde van het kapitalisme in onze tijd? Zijn westerlingen de armen op de wereld iets verschuldigd? En loont het eigenlijk wel om eerlijk te zijn? Ethiek en economie staan haaks op elkaar, zo wordt vaak gezegd. De zucht naar rijkdom en de logica van de winst verbinden mensen, maar zetten ze ook tegen elkaar op. De ideeën van rechtvaardigheid en solidariteit lijken daarbij in het gedrang te komen. Maar tegelijkertijd willen mensen ook iets betekenen voor anderen, en is hun morele verontwaardiging vaak een machtiger drijfveer dan eigenbelang.

Info: Lannoo Campus