Ardo helpt landbouwbedrijven uit Ardooie aan water

ardoMet de steun van Interreg Vlaanderen-Nederland en de provincie West-Vlaanderen starten binnenkort technische werken om waterhergebruik mogelijk te maken tussen industrie enerzijds en landbouw anderzijds. Dat meldt Vlakwa, het Vlaams Kenniscentrum voor Water met hoofdzetel in Kortrijk. Concreet zal het gezuiverd afvalwater van Ardo worden aangewend om de omliggende landbouwpercelen in Ardooie te irrigeren. Gewassen hebben water nodig om te groeien. Bij een toenemende klimaatsverandering zullen de zomers steeds droger worden. En daar kreunen de gewassen onder. Om de landbouw te wapenen tegen een verdere verdroging zal gezuiverd afvalwater van de industrie voortaan kunnen worden aangewend voor irrigatie. Met de steun van Interreg Vlaanderen-Nederland en de provincie West-Vlaanderen starten binnenkort de technische werken om het water te verdelen.

In Nederland zal bierbrouwerij Bavaria in Lieshout zijn gezuiverd afvalwater verdelen naar verschillende oppervlaktewaters in de buurt. Landbouwers kunnen dit op diverse plaatsen afnemen voor de watervoorziening. Daarnaast zal gezuiverd afvalwater rechtstreeks via gestuurde drainage ondergronds worden gebracht om de grondwatervoorraad op peil te houden. Bij het groentenverwerkend bedrijf Ardo in Ardooie (Vlaanderen) zal het gezuiverd afvalwater in een bufferbekken worden gestockeerd en van daaruit via een ondergronds leiding netwerk over 670 ha landbouwgrond worden verdeeld. Door de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland zal op deze manier 1,6 miljoen m³ water worden hergebruikt in de landbouw.

Het project werd F2AGRI (effluent to agriculture) gedoopt en is een samenwerking tussen Bavaria, ZLTO en Vereniging IndustrieWater (VIW) langs Nederlandse zijde en Ardo, Inagro en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) langs Vlaamse zijde. F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. (KC)