Aspiravi mag windmolens bouwen in Lichtervelde en Wingene

aspiraviDe deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft een milieuvergunning onder voorwaarden verleend aan Aspiravi (Harelbeke) voor het bouwen van twee windmolens, gelegen aan weerszijden van de E 403, respectievelijk op grondgebied Lichtervelde en op grondgebied Wingene. De deputatie volgt hiermee het gunstig advies van de provinciale milieuvergunningscommissie. De dichtste zonevreemde woningen bevinden zich op ruim 300 meter. De hinder voor omwonenden moet volledig binnen de gecombineerde wettelijke normen van slagschaduw blijven, zijnde maximum 8 uur op een gans jaar en maximum 30 minuten per dag in de woning. Ook de wettelijke geluidsnormen worden gehaald. De exploitant toont dit aan via een geluidsstudie, die ook rekening houdt met het feit dat er ondertussen een nieuwe asfaltlaag werd aangebracht. In een veiligheidsstudie wordt de veiligheid van de gebruikers van een verderop gelegen fietsroute en ruiterpad aangetoond.

De Vlaamse overheid verleende inmiddels al de stedenbouwkundige vergunning voor de twee windmolens. Uit het onderzoek door de Vlaamse afdeling Milieuvergunningen blijkt duidelijk dat de windmolens verenigd kunnen worden met de autosnelweg. De omgeving is landschappelijk versnipperd door de autosnelweg, de verspreide (zonevreemde) bebouwing en de aanwezige woonconcentraties. Tijdens het openbaar onderzoek werden 1.686 bezwaren, grotendeels via een petitie, ingediend. Het onderzoek bij dit aanvraagdossier toont echter aan dat via de extra voorwaarden de hinder voor de omwonenden beperkt kan blijven. Gelet op de specifieke vrees voor gezondheidsklachten met betrekking tot hart en bloedvaten heeft de deputatie een aanvullend standpunt gevraagd van het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid. Het advies stelt dat er onvoldoende wetenschappelijk of medisch bewijs is om gezondheidseffecten door windmolens aan te tonen. De randterreinen langs de E 403 zijn kennelijk vruchtbare grond voor de bouw van windmolens. (KC)