Het nieuwe windpark Tera Kora II dat Aspiravi International NV samen met NuCapital Inc. op het eiland Curaçao heeft gebouwd, is sinds deze zomer volledig operationeel en produceert groene stroom voor 20.900 gezinnen. Het nieuwe windpark van 5 windturbines heeft een geïnstalleerd vermogen van 17,25 MW en is een uitbreidingvan de bestaande windparken Tera Kora I
en Playa Kanoa. Dankzij de bouw van dit derde windpark wordt vandaag 30 procent van het stroomverbruik op Curaçao geproduceerd door windenergie. De realisatie van dit windpark is voor Aspiravi International NV een nieuwe stap in de buitenlandse groei van de vennootschap. Aspiravi heeft zijn hoofdzetel in Harelbeke.
Het eerste windpark op Curaçao werd in 1993 gebouwd en onderging een retrofit in 2012 door een samenwerking tussen NuCapital Inc. en Aspiravi NV. Er werden toen twee nieuwe windparken gebouwd (Tera Kora I en Playa Kanoa) met elk 5 windturbines van 3 MW die samen groene stroom voor 32.000 gezinnen produceerden. De onderhandelingen voor het derde   windmolenpark werden vier jaar geleden reeds opgestart. In juli 2016 waren de financiering en alle vergunningen voor het project rond. Tera Kora II bestaat uit 5 windturbines met elk een
vermogen van 3,45 MW. Samen produceren ze hernieuwbare energie voor 20.900 gezinnen en vermijden ze de CO2-uitstoot van bijna 33.500 ton/jaar.
De 3 windparken samen leveren hun groene stroom aan Aqualectra, het nutsbedrijf voor water en elektriciteit in Curaçao dat hiermee 30 procent van het stroomverbruik op het eiland kan invullen. Tijdens de recente officiële inhuldiging van het windpark benadrukte de premier van Curaçao, Eugene Rhuggenaath, het belang van windenergie voor het eiland. Dankzij de bouw van het nieuwe windpark wordt de doelstelling van Curaçao om tegen 2020 30 procent van haar energie uit hernieuwbare bronnen te halen, vandaag reeds gehaald. Bovendien bekleedt Curaçao nu een plaats in de top 3 van landen wereldwijd die de leiding nemen inzake hernieuwbare energie.
Aspiravi International nv maakt deel uit van de Aspiravi-groep die reeds 15 jaar actief is binnen de sector van de hernieuwbare energie. De verschillende vennootschappen binnen de groep ontwikkelen, investeren in, realiseren en exploiteren projecten voor de productie van groene energie. Het gaat hierbij in hoofdzaak over een groene energiecentrale en windenergieprojecten in België, de Noordzee (Rentel) en het buitenland.