Avond “cherchez la femme” in Kortrijk

beeld mailVrouwen zijn in het ondernemersleven niet altijd gelijk aan mannen en ook nog altijd een beetje minder vertegenwoordigd. Dit is het uitgangspunt van een debatavond die op 31 mei doorgaat aan de Kulak onder de veelzeggende noemer “Doorbreekt de EVAlutie het MANopolie?”. Als er één verandering is die ondernemers massaal blijken te negeren, is het wel die van de feminisering. Nochtans is de sociale en economische impact van de vervrouwelijking op z’n minst even ingrijpend als die van de technologie en de digitalisering. De kansen die deze omwenteling (EVAlutie) biedt, worden vandaag nauwelijks benut. Wel integendeel. Het M/V-thema lijkt één van de laatste taboes. Maar waarom? Omdat het zowel bij mannen als vrouwen zo gevoelig ligt? Omdat het niet past binnen het huidige MANopolie? Of gewoon omdat het pure nonsens is…?

Organisator van de avond is het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven Kulak. Tijdens een voordracht en een aansluitend panelgesprek, wordt ingezoomd op een aantal stellingen zoals: meer vrouwen, meer chaos?, wat met diversiteit in de raad van bestuur? of dringend tijd voor meer zwangere mannen? Stellingen die de voorbije dagen en weken ook al uitvoerig werden besproken in verschillende nieuwsmedia. (KC)