AZ Groeninge krijgt applaus

Iazgroeningen AZ Groeninge is de kwaliteitsreflex de rode draad in de dienstverlening van elke dag. Dat moet blijken uit een studie van de Vlaamse Zorginspectie, een driejaarlijkse internationale JCI-audit en een tevredenheidsenquête bij patiënten op vraag van het Vlaams Patiënten Platform (VPP). “Onze aanpak om kwaliteitsvolle en veilige zorg in te bedden in onze dagelijkse werking loont,” aldus de bedrijfsleiding van het ziekenhuis bij monde van algemeen directeur Jan Deleu. Bij elke inspectie van een zorgtraject komen de inspecteurs van de Zorginspectie onaangekondigd op bezoek in de Vlaamse ziekenhuizen om na te gaan of de kwaliteitsnormen van een bepaald zorgtraject ook daadwerkelijk worden nageleefd. In 2013 overliepen de inspecteurs het chirurgisch zorgtraject, in 2015 het internistisch zorgtraject. Voor beide audits kreeg AZ Groeninge een positief rapport zonder knipperlichten. Jan Deleu geeft  tekst en uitleg: “We kozen er een paar jaar geleden voor om onze werking objectief te laten aftoetsen door JCI, een gerenommeerde internationale organisatie die wereldwijd ziekenhuizen auditeert. In 2010 kregen we als eerste niet-academische ziekenhuis van België het JCI-label. Enkele weken geleden bevestigden de JCI-auditoren dat we ook voldoen aan de nieuwe JCI-normen die er ondertussen een stuk strenger op geworden zijn. De accreditatie van AZ Groeninge is verlengd tot 2019. Ook hier kreeg ons ziekenhuis een uitstekend rapport voor zijn kwalitatieve, hoogstaande en veilige zorg. Er zijn in België op dit ogenblik maar 7 ziekenhuizen geaccrediteerd door JCI.”

Volgens Tom Coolen (directeur ICT, processen en kwaliteit) sluit de analyse van de Vlaamse Zorginspectie naadloos aan bij het accreditatieverhaal door telkens een vastgesteld zorgtraject af te toetsen. “Belangrijk is dat ze op de werkvloer afchecken of we in de praktijk inspelen op de noden van de patiënt,” aldus Coolen. “Het gaat immers niet om theoretische modellen. Beide instanties loofden de cultuur van kwaliteitsdenken die ze in AZ Groeninge aantroffen. We werken met mensen, een fout kan voorkomen, maar de openheid waarmee we met onvolkomenheden omgaan, zorgt ervoor dat er snel een oplossing komt.”

AZ Groeninge stelt dat het ook in de patiënttevredenheidsenquête, opgesteld door het Vlaams Patiënten Platform (VPP) en georganiseerd vanuit de overheid, beter scoort dan andere ziekenhuizen op pijncontrole, identificatiecheck en informatie aan de patiënten. (KC)