Dinsdagavond werd aan de KULAK in Kortrijk het startschot gegeven voor een aantal initiatieven die focussen op het doelgericht inzetten van digitale technologie in het Vlaamse onderwijs. Centraal staat de ontwikkeling en het testen van slimme technologieën (sensoren, algoritmes, adaptieve leerplatformen, enzovoort) die nodig zijn voor het faciliteren van interactie en samenwerking tijdens het leerproces en voor de introductie van leeroplossingen-op-maat. In de huidige kennismaatschappij zijn zulke oplossingen cruciaal om iedereen toe te laten optimaal kennis te verwerven en vaardigheden aan te scherpen. Bedoeling is de effectiviteit van het onderwijs in Vlaanderen verder te versterken in alle sectoren, gaande van het kleuteronderwijs tot professionele training. “De KULAK wordt hierdoor als onderwijslaboratorium ingezet, niet alleen voor onze onderwijsinstelling, maar ook ver daarbuiten,” aldus Rik Torfs, rector KU Leuven.

Uit internationale studies blijkt dat Vlaanderen hoog scoort op onderwijskwaliteit. Tegelijkertijd is het potentieel van technologie binnen het onderwijs nog onvoldoende aangeboord. Om daar verandering in te brengen, werden aan de KULAK twee initiatieven gelanceerd: de Edulab-omgeving van KU Leuven, Barco en Televic, en het Smart Education-programma van het hoog aangeschreven Leuvense onderzoekscentrum Imec. Het Edulab is een interactieve testomgeving waar studenten van alle faculteiten technologie gebruiken die interactief en samen leren mogelijk maken, zowel in hoorcolleges als in oefenzittingen. Ook “remote classrooms” (voor het leren vanop verschillende locaties) en virtuele klaslokalen werden gedemonstreerd. Voor deze ontwikkeling sloegen KU Leuven, Barco en Televic (Izegem) de handen in mekaar. Televic is gespecialiseerd in het aanbieden van online onderwijsplatformen en Barco is zoals bekend een specialist in beeldschermen.

Het Smart Education-programma brengt dan weer onderzoekers van over heel Imec – inclusief onderzoeksgroepen aan KU Leuven, VUB en UGent – samen voor de ontwikkeling van slimme onderwijstoepassingen. De Vlaamse technologiebedrijven zoals Barco en Televic tonen meer dan gewone  interesse. Onderwijsminister Hilde Crevits zegt verlangend uit te kijken naar de eerste resultaten van beide projecten.

foto: Donald Samyn/Kulak