Barco, Televic en Kulak “partners in digitale cultuur”

De KuBarco T en Klak, Barco en Televic Education hebben besloten “ad hoc” samen te werken. Eric Van Zele  en Charles Baudouin namens Barco, Televic CEO Lieven Danneels (tevens voorzitter van de raad van bestuur van de Kulak) en de tandem Rik Torfs-Marc Depaepe namens de KU Leuven en de Kulak zetten hun handtekening onder de tripartite deal. De drie partners willen technologische oplossingen ontwikkelen die interactief en collaboratief leren mogelijk maken, zowel in hoorcolleges als in oefenzittingen en practica. Door meer interactie en sterkere samenwerking mikken de partners op een beter leerresultaat. Het gebruik van educatieve technologie binnen het onderwijs is niet nieuw. Digitale schoolborden, het inzetten van tablets, het gebruik van elektronische leerplatformen zijn ondertussen gemeengoed geworden binnen het onderwijs. De technologie wordt vandaag echter vooral ingezet voor de organisatie van het onderwijsgebeuren, het verspreiden van leermaterialen en voor de communicatie tussen studenten en docenten. Het leren zelf, de interactie tijdens colleges en de samenwerking in werkzittingen en practica worden meestal slechts in zeer beperkte mate technologisch ondersteund. Ook multilocatie leren laat vandaag zelden echte interactie en samenwerking toe. Daar willen de Kortrijkse universiteit, Barco en Televic Education verandering in brengen.

Het TECOL-project (Technology-Enhanced COLlaborative Learning) brengt technologische oplossingen naar het leslokaal of de aula. Centraal staat een digitaal platform, waarmee zowel de docent als de studenten van op hun eigen toestel (laptop, smartphone, tablet) verbinding kunnen maken. In hoorcolleges kunnen student voortaan silent questions stellen en nota’s nemen en delen via het platform. In de groepswerklokalen worden een aantal werkplekken ingericht, waarbij studenten toegang hebben tot een eigen scherm. Per werkplek werken studenten samen aan casussen, opdrachten, enzovoort. De individuele schermen van de studenten kunnen gedeeld worden op het groepsscherm of via het groepsscherm kunnen de studenten samenwerken aan een opdracht. De aanwezige docent kan het groepsscherm overnemen, projecteren naar andere groepsschermen of het eigen scherm naar de groepsschermen projecteren. Voorts zet het Tecol-project ook in op multilocatie leren. Daarbij zorgt het project voor een digitale omgeving waarbij de studenten op een andere locatie evenveel deel uitmaken van het lesgebeuren als de studenten die met de docent in dezelfde fysieke ruimte zitten. Alle partners, en de universiteit in de eerste plaats, verwachten betere leerresultaten via deze nieuwe technologische toepassingen. Naast betere leerresultaten zullen de studenten ook heel wat competenties verwerven die nadien goed van pas zullen komen op de werkvloer.

De KU Leuven test TECOL de komende twee jaar uit op de Campus Kulak in Kortrijk. Benieuwd of de digitale wereld het overneemt van de humane interactie. (KC)