Varsenare,

Vrije medische beroepers die hun krachten bundelen. Een trend in de HR-wereld is het nog niet, maar dat samenwerking loont bewijst de jonge ondernemer Bart De Swaef. Hij verzamelde rond zich tien jonge mensen met complementaire competenties in één groepspraktijk met de naam Tille.  

“Het idee voor de praktijk is ontstaan tijdens mijn basisopleiding tot osteopaat”, vertelt Bart De Swaef. “Binnen de osteopathie wordt een klacht benaderd vanuit heel wat aspecten. Zo kan bijvoorbeeld hoofdpijn het gevolg zijn van mechanische spanning (blokkades), stress (psychologisch), een hoge inname van suikers (voeding), enzovoort. Veel van die  aspecten kunnen met osteopathie worden aangepakt maar even vaak komt het voor dat dit toch ontoereikend is. Het bundelen van verschillende paramedische therapeuten kan op die manier een meerwaarde bieden. Binnen 1 praktijk gebeurt dit wel vaker, al beperkt dit zich meestal tot 2 of 3 therapievormen. De patiënt moet dan alsnog zijn/haar verhaal herhalen waardoor mogelijks cruciale informatie verloren gaat. Binnen groepspraktijk Tille werken we met 1 team bestaande uit 10 jonge therapeuten van minder dan dertig jaar. Allen mensen met ambitie en toch al enige ervaring. Het doel: elkaar verrijken met kennisuitwisseling.”

Het team van Tille bestaat uit 3 kinesitherapeuten (met verschillende specialisaties:in manuele therapie, dry needling, kinderen, enzovoort), een osteopaat, een podoloog, een diëtiste, een psycholoog, een kinderpsychotherapeut, een logopediste en een functional trainer. “Op die manier trachten we, binnen een ruim kader, elke klacht te benaderen en te behandelen/ondersteunen”, aldus nog De Swaef. “Belangrijk is wel te weten dat er geen vast zorgtraject bestaat. Het is nooit de bedoeling gezondheidszorg met commercieel perspectief te benaderen. Wel kan elke patiënt (jong/oud, sporter, ..) bij ons terecht en trachten we hem of haar te ondersteunen of verder te zenden in de juiste richting. Ook als dit niet binnen onze praktijk is.”