WIELSBEKE – Ofschoon het Belgisch gerecht al in 2007 door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd veroordeeld wegen een te trage rechtsgang in het dossier Beaulieu, opent datzelfde gerecht opnieuw de zaak. Het eerste onderzoek dateert al van 1990 en het kwam, op een uitzondering na, nog nooit tot een formele rechtsgang. Opnieuw wordt een deel van de familie De Clerck door het Brusselse parket-generaal vervolgd voor witwassen valsheid in geschriften, en dit via twee Luxemburgse vennootschappen om. 

A never ending story. Zo zou je het dossier Beaulieu best kunnen omschrijven. De familie De Clerck gooide het in 2016 al op een dading met de fiscus, maar kennelijk heeft het gerecht daar geen boodschap aan. De krant de Tijd berichtte in de weekendeditie dat er alweer een nieuw onderzoek volgt vanaf september. Het initiatief berust bij het Brusselse parket-generaal.

Het dossier Beaulieu zou na 28 jaar inmiddels al honderdduizenden pagina’s en 7.000 processen-verbaal tellen. Dik tien jaar terug werd pater familias Roger De Clerck door een Kortrijkse rechtbank vrij gesproken wegens bewezen diensten aan de maatschappij op vlak van tewerkstelling en de grote toegevoegde waarde die zijn groep al die jaren had gerealiseerd.

In de nieuwe zaak wil niemand van alle betrokken partijen commentaar geven. Bij de familie De Clerck worden Francis, Luc en Ann genoemd. Beaulieu International Group (BIG) geeft vandaag aan 4.500 mensen wekr en is goed voor een geconsolideerde omzet van 1,8 miljard euro.