Beaulieu verzoent zich met de fiscus

beaulieu-bigOnder impuls van sterke man Francis De Clerck, wil Beaulieu een nieuwe koers varen. Dat geldt ook in de relatie met de fiscus. Na meer dan 25 jaar procedure heeft de West-Vlaamse groep uit Wielsbeke met de fiscale administratie een akkoord gesloten dat een einde maakt aan alle disputen. Noch de BBI (Bijzondere Belastings Inspectie) noch Beaulieu zelf geven details vrij over de minnelijke schikking. Volgens de krant De Tijd sprak Beaulieu zelf in zijn laatste jaarverslag over een nog te betalen aanslag van net geen 100 miljoen euro (99 miljoen). Dat bedrag komt bijna overeen met de operationele bedrijfswinst (110 miljoen euro) van 2015. Inmiddels tekent het concern voor een geconsolideerde groepsomzet van 1,6 miljard euro.

In 1990 kreeg Beaulieu International Group (BIG) voor het eerst af te rekenen met een grootscheepse huiszoeking. Sinds 26 jaar was het nooit meer stil rond dit dossier maar veel verdachtmakingen konden niet hard gemaakt worden. De vorig jaar overleden Roger De Clerck werd door de rechtbank al eerder vrij gepleit. BIG bestaat in zijn huidige vorm om en bij de tien jaar nadat vier van de zes kinderen van peetvader Roger De Clerck besloten om alle belangen opnieuw te verenigen in één maatschappij. Jan en Mieke De Clerck bleven hun eigen weg gaan. (KC)