Bedrijven Contactdagen in Waregem Expo nu al zo goed als volgeboekt

Op vijf WAREGEMEXPOmaanden van het event zelf (november), zijn de Bedrijven Contactdagen in Waregem Expo nu al zo goed als volgeboekt. Kortrijk Xpo, tijdens de onpare jaren, en Waregem Expo, tijdens de pare jaren, organiseren beurtelings deze hoogmis waar ondernemers elkaar in een informele sfeer kunnen treffen, met de bedoeling ook business met elkaar te kunnen doen. Voka West-Vlaanderen lag destijds in Kortrijk aan de basis van het initiatief, dat inmiddels is uitgegroeid tot een heus event. In december laatst kwamen 15.000 bezoekers naar Kortrijk Xpo afgezakt. De Bedrijven Contactdagen in Waregem zijn weliswaar kleiner van opzet, maar toch ook behoorlijk succesvol. “Nu al is de beursruimte voor het najaar zo goed als uitverkocht,” aldus Koen Damman van Waregem Expo. “Wie interesse heeft zal zich moeten reppen want van de 200 beursstanden zijn er nog maar een twintigtal beschikbaar.”

In tegenstelling tot de Bedrijven Contactdagen in Kortrijk (een coproductie tussen Voka en Kortrijk Xpo), organiseert Waregem Expo dit evenement op eigen houtje. De editie 2016 is de achtste editie (eerste editie was in 2003). Volgens Koen Damman van Waregem Expo komen de deelnemende standhouders maar ook de bezoekers hoofdzakelijk uit West- en Oost-Vlaanderen. (KC)