KortrijkDe Kamers van Koophandel van de landen rond de Noordzee willen een snel akkoord rond de Brexit. Ze doen daarvoor een oproep tot de EU en het Verenigd Koninkrijk om snel te schakelen. 

Afgelopen vrijdag was er voor het eerst enige vooruitgang te bespeuren in de  Brexit-onderhandelingen. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka: “We roepen de EU en het VK op om snel een akkoord te bereiken zodat er duidelijkheid komt over de nieuwe handelsrelatie tussen de EU en het VK op lange termijn.” Ook de Kamers van Koophandel van het Verenigd Koninkrijk ondertekenen de oproep mee. Verder de Kamers van Koophandel van Ierland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken en België. “Wij waren zeer verheugd om te horen dat er voldoende vooruitgang geboekt werd in de eerste fase van de Brexit-onderhandelingen afgelopen vrijdag”, stelt de CEO van Voka, Hans Maertens. “Maar het echte werk moet nu nog beginnen: er is nog niets beslist over de zaken die er echt toe doen voor onze ondernemers zoals douane en de mate van wederzijdse erkenning van standaarden. ”Het Noordzee-gebied, en a fortiori dus West-Vlaanderen, is het meest blootgesteld aan een harde Brexit: 70 procent van de totale handel tussen de EU en het VK is geconcentreerd in deze landen, wat neerkwam op ongeveer 344 miljard euro in 2016. Vlaanderen exporteerde voor bijna 28 miljard euro naar het VK en importeerde voor ongeveer 14 miljard euro uit het VK, ofte zowat de helft van wat het uitvoert. Een recente studie berekende dat er 28.000 jobs dreigen verloren te gaan in Vlaanderen indien er een harde Brexit komt.

West-Vlaanderens belang

“Het is erg belangrijk dat de gesprekken over een nieuw vrijhandelsakkoord nu zo snel mogelijk opgestart worden zodat we vóór de deadline van 29 maart 2019 een akkoord hebben over de nieuwe handelsrelatie en over een transitieperiode waarin het status-quo kan worden aangehouden”, aldus Bert Mons, algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Vanuit Voka West-Vlaanderen ijveren we voor een handelsvriendelijke Brexit met onder meer maatregelen die de handel in de voor onze regio belangrijke sectoren zoals de voeding en de textiel blijven ondersteunen.  Ook de belangen van de haven van Zeebrugge moeten hierin voorop staan. Daarnaast is ook een transitieperiode waarbij de status-quo tijdelijk behouden blijft na de uittreding cruciaal.  Op die manier kunnen ondernemers de impact van de Brexit goed in kaart brengen en op de uitwerking ervan anticiperen.”