Bedrijven openen deuren voor werkzoekenden met arbeidsbeperking

DUOdayDeze week, op 24 maart, stellen 500 bedrijven in Vlaanderen en Brussel een stageplaats ter beschikking aan 450 werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dit gebeurt in het kader van de zogenaamde DUODay. Daarmee wordt het thema “werken met een arbeidsbeperking” in de verf gezet. Ook 42 West-Vlaamse bedrijven nemen aan DUODay deel. Anno 2016 is het voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking nog steeds moeilijk om werkgevers te overtuigen hen een kans te geven. Bedrijven zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de tewerkstellingsmogelijkheden en ondersteuning van deze werkzoekenden. Dat is jammer want binnen die doelgroep zit ontzettend veel potentieel. Daarom willen een hele reeks partners, waaronder ook Voka en Unizo,  deze problematiek aankaarten en aanpakken. Elke provincie doet mee aan het initiatief. “Als we zouden stoppen met dit initiatief, dan zou dat willen zeggen dat het vanzelfsprekend is geworden voor mensen met een arbeidsbeperking om gelijke kansen te krijgen op betaald werk,” aldus de initiatiefnemers.

Baptiste Van Outryve, de West-Vlaamse communicatiedirecteur van Carrefour ziet het zo: “Ik merk dat mensen met een beperking vaak enige schrik of schroom hebben om hier te komen werken. Die terughoudendheid is er op DUOday niet. Wij tonen met onze deelname dat onze deuren openstaan. Die boodschap is er voor kandidaten, maar ook voor collega’s. We willen mee duidelijk maken dat iemand met een arbeidsbeperking ook heel wat sterktes heeft. Bij Carrefour proberen we DUOday steeds tot een week te verlengen. We kunnen namelijk veel van elkaar leren. De kandidaten van ons en wij van hen.”

Het Belgische initiatief DUODay wordt meer en meer Europees. Na Ierland, Noorwegen en Zweden organiseert Frankrijk nu ook een gelijkaardige actiedag. (KC)