Bedrijven uit regio Tielt hebben vacatures voor laaggeschoolde vluchtelingen

voka-allochtonenDat de komst van vluchtelingen naar ons land, ook opportuniteiten biedt op de arbeidsmarkt, is een understatement. Het is immers een vrij bekend fenomeen dat bepaalde jobs maar niet ingevuld geraken. Bij de groep van vluchtelingen zitten heel vaak hoog of laag geschoolde mensen en de West-Vlaamse bedrijven willen open staan voor dit aanbod.

Samen met VDAB, Accent en OCMW Tielt heeft Voka West-Vlaanderen een project ontwikkeld om vluchtelingen aan een job te helpen in de regio Tielt, waar de werkloosheidscijfers erg laag zijn en de bedrijven dus erg moeilijk personeel vinden. De voorbije dagen kregen tien vluchtelingen uit Tielt een bezoek aan drie bedrijven (Vulkoprin, ITC Balta Group en Ardo) om er kennis te maken met verschillende jobs. Na de bezoeken konden ze speeddaten met de HR-verantwoordelijken van die bedrijven. Ze werden al gescreend op hun competenties en komen dus in aanmerking voor de vacatures van de bedrijven in kwestie. Het gaat in casu vooral om lager geschoolden. Voka heeft overigens ook een specifiek programma voor hoger opgeleide vluchtelingen. (KC)