Tijdens de Belgische handelsmissie in India bevestigde Bekaert dat het liefst 100 miljoen euro investeert in zijn Indische fabrieken. Het investeringsprogramma strekt  zich uit over vijf jaar. De Kortrijkse multinational wil in de nabije toekomst alle staalkoord, bestemd voor de plaatselijke bandenindustrie, ook lokaal laten aanmaken in plaats van de producten deels in te voeren. Nu worden vooral halffabricaten naar India verscheept om ze dan ter plaatse te verwerken tot eindproducten. Aan dat scenario moet dus een einde komen. De autoindustrie is een  cruciale sector voor Bekaert, want goed voor 43 procent van de geconsolideerde omzet.

De voorbije jaren toonde Bekaert onder impuls van de Britse CEO Matthew Taylor meer dan gezonde belangstelling voor Azië. Daar profiteerden in de eerste plaats de Bekaert-fabrieken in Indonesië en China van. Nu krijgen de Indische Bekaert-dochters een injectie die tellen kan. In India is Bekaert een niet onbelangrijke werkgever. In de drie fabrieken samen helpt Bekaert zo’n duizend mensen aan het werk. Als de aangekondigde plannen gerealiseerd worden, zullen er nog eens vijfhonderd jobs bij komen. De Indische markt is met zijn 1,1 miljard inwoners een bijzonder belangrijke markt en het tweede grootste afzetgebied ter wereld na China. China blijft voor Bekaert ook de belangrijkste omzetmarkt met 774 miljoen euro. Bekaert is sinds 1998 actief in India.