West-Vlaanderen is bij uitstek de provincie waar familiebedrijven “all over the place” zijn. Maar ook buiten de provincie zijn deze bedrijven een belangrijk fenomeen. Zo belangrijk dat Belfius er zelfs een studie heeft aan gewijd. Ongeveer twee Belgische ondernemingen op drie zijn familiebedrijven. Ze zijn lokaal sterk verankerd en spelen een sleutelrol voor onze economie. Maar veel van die familiebedrijven werden opgericht na WO II en meer dan de helft denkt in de loop van de volgende vijf jaar de fakkel door te geven aan de volgende generatie. Het is precies bij die overdracht aan de volgende generatie dat het schoentje wringt. Soms loopt het zelfs zo fout dat een heel levenswerk op het spel wordt gezet. Om de familiebedrijfsleiders te helpen dit kantelmoment tijdig en in alle rust voor te bereiden, en hen door het hele complexe en delicate overdrachtsproces te loodsen, heeft Belfius voor hen een begeleidingsservice op maat ontwikkeld.
Veel Belgische familiebedrijven zijn met de jaren uitgegroeid tot grote ondernemingen die talrijke banen scheppen en een hoge toegevoegde waarde leveren voor een hele streek. De oprichters, of soms zelfs hun kinderen, zijn inmiddels al zestig plussers en de problematiek van hun opvolging is niet meer zo ver af: gaan ze de fakkel doorgeven aan de volgende generatie, of een overnemer zoeken en de onderneming verkopen? In beide gevallen doet de overdracht veel vragen rijzen: zijn mijn (schoon)kinderen er klaar voor en hebben ze wel zin in een aflossing van de wacht, is het raadzaam hen het bedrijf te verkopen of overweeg ik best een schenking, hoe vermijd ik dat de kinderen die zich niet geroepen voelen om de leiding te nemen worden benadeeld, is een verkoop financieel houdbaar, hoeveel is mijn bedrijf eigenlijk waard, ben ik echt bereid mijn zaak op te geven, zal ik na de overdracht nog een rol van enige betekenis kunnen spelen, enzovoort enzovoort?

Naar schatting verwacht meer dan de helft van de familiebedrijfsleiders een overdracht in de loop van de komende vijf jaar, maar paradoxaal genoeg geeft 40 procent van hen toe nog geen begin gemaakt te hebben met de selectie en de voorbereiding van het toekomstige management, aldus Belfius. Een ideaal moment daarvoor bestaat niet, maar het is wel belangrijk er op tijd mee te beginnen, onder meer om te vermijden dat gezondheidsproblemen of bepaalde omstandigheden zouden leiden tot overhaaste beslissingen die nadelig kunnen zijn voor de volgende generatie(s) of voor het bedrijf. Een geslaagde overdracht vraagt jaren grondige voorbereiding en een professionele aanpak om de continuïteit van de onderneming te verzekeren en tegelijk tegemoet te komen aan de wensen en zorgen van de huidige en toekomstige bedrijfsleiders. Daarom heeft Belfius een globale, geïntegreerde begeleidingsservice op maat ontwikkeld. Die moet de familiebedrijfsleiders van a tot z door dat proces loodsen.