TIELT – Ook in de landbouwsector staat de drang naar innovatie nooit stil. Kuikenbroeierij Belgabroed heeft op de Agridagen een nieuwe robot voor de braadkippensector voorgesteld. Die is in staat om 45.000 broedeieren per uur op de grond van een kippenstal te leggen zodat de kuikens ter plaatse worden geboren. De innovatie heeft volgens het bedrijf wereldpotentieel.

Belgabroed is een consortium van drie bedrijven (twee in Vlaanderen) en een in Nederland. Het West-Vlaamse Vervaeke-Belavi (Tielt) is één van de drie partners en werkte mee aan de totstandkoming van de machine die de naam NestBorn kreeg, en is de eerste licentienemer. Het patent is evenwel eigendom van HFHC uit Tienen. Het concept bied heel wat voordelen. “Het uitbroeden van eieren duurt 21 dagen”, legt Carl Destrooper namens Belgabroed uit. “Traditioneel gaan de eieren na 18 dagen in de uitkomkast, waar de kuikens worden geboren en waarna de eendagskuikens op transport naar de stal gaan. Niet in dit geval. Na 18 dagen worden de broedeieren naar de stal gebracht en op een bed van zaagsel gelegd zodat de kuikens ter plaatse worden geboren. Deze manier verhoogt het dierenwelzijn, zorgt voor een stressvrije opstart van de kuikens en een snelle toegang tot voer, waardoor ze een betere darmgezondheid en immuniteit hebben.”

Een monitoring platform laat toe dat de pluimveehouder en de broeierij kunnen samenwerken om de juiste klimaatomstandigheden in de stal te bekomen, waardoor zoveel mogelijk kuikens worden geboren. De niet-uitgekomen eieren worden uit de stal gehaald en verwerkt volgens de Europese dierenwelzijnsregels.

Grote toekomst

De robot heeft een capaciteit van 45.000 eieren per uur. Belgabroed heeft nu 1 machine in gebruik. Twee bijkomende toestellen worden in maart geleverd. “We gaan dit straks mee helpen uitdragen naar de rest van de wereld want we geloven sterk in dit systeem”, aldus nog Carl Destrooper. De 3 bedrijven die verenigd zijn in Belgabroed hebben een jaarlijkse productie van 165 miljoen eendags braadkuikens. Dat zijn er zo’n 3 miljoen per week. De broeierijen realiseren een jaaromzet van 190 miljoen euro en stellen 125 mensen te werk.