Belgisch Staatsblad doet het met minder bladzijden

Belgisch STaatsbladVoor het eerst sinds 2012 is het Belgisch Staatsblad in omvang afgenomen. Het telt nog 82.000 pagina’s, wat ten opzichte van vorig jaar, zo’n 25.000 pagina’s minder is. Een positieve evolutie vindt Voka, al blijft er nog heel wat administratieve overlast voor ondernemers én burgers. Voka blijft daarom aandringen op een administratieve vereenvoudiging die als strikt noodzakelijk wordt beschouwd. Enkel zo kan de publieke overhead verminderd worden én wordt zowel bedrijven als burgers een pak overlast bespaard.

Zowel in 2013 als 2014 ging het Belgisch Staatsblad vlot over de 100.000 pagina’s. Dat deze nefaste trend doorbroken wordt is positief. Maar de overreglementering in België is zeker nog niet van de baan. En het aantal pagina’s Staatsblad is symptomatisch hiervoor. Als we teruggaan tot het jaar 2000 stellen we vast dat het Belgisch Staatsblad ondertussen 2 keer zo dik geworden is. Vermits elke Belg wordt geacht wordt de wet te kennen, moeten we ons vandaag nog steeds 224 pagina’s juridische lectuur per dag eigen maken. Onmogelijk natuurlijk. Om een beeld te geven: een gemiddelde krant telt jaarlijks zo’n 17.500 pagina’s. Het Belgisch Staatsblad van 2015 is dus even dik als vijf jaargangen van een krant. (KM/KC)