Het Kuurnse familiebedrijf Linum Europe NV wil eind 2018 samen met zusterbedrijf Plasti-Bac verhuizen naar een nieuwe site op de industriezone van Kortrijk-Noord. Voorlopig liggen de bouwplannen echter stil tot 30 juni 2017. Reden: een kuifleeuwerik heeft zich op het terrein genesteld en zal daar vermoedelijk broeden. Deze beschermde broedvogel is een ernstig bedreigde soort. Daarom heeft het Kuurnse gemeentebestuur, in samenspraak met de Intercommunale Leiedal en het milieuadviesbureau, besloten om elke verstoring tijdens de broedperiode te vermijden. De nivelleringswerken voor de nieuwe site waren al volop aan de gang. “De plannen om ten laatste eind 2018 te kunnen verhuizen naar de nieuwbouw krijgen daarom een flinke knauw”, aldus het management van het bedrijf.
De kuifleeuwerik werd in 2016 reeds gespot in de contreien. Dan werd er één jong grootgebracht. Ook al was de kans klein dat de beschermde vogel op dezelfde plaats opnieuw ging broeden, is dit vermoedelijk toch het geval. Het “Soortenbesluit” bepaalt dan ook dat alle mogelijke verstoringen tijdens de broedperiodes moeten vermeden worden. Linum Europe geeft de kuifleeuwerik daarom ook alle kansen tot broeden. “Net zoals deze vogel broeden wij met Linum Europe en Plasti-Bac op iets moois”, heet het bij Linum en uit monde van Fred Vanderbeke, gedelegeerd bestuurder van Linum Europe, die de vigerende wetgevingen binnen deze materie respecteert. Maar de vertraging wel betreurt.

Linum Europe is een familiale onderneming uit Kuurne die 33 jaar ervaring heeft binnen de markt van koude‐isolatie, grootkeukentechnieken en HVAC/R. Linum Europe heeft haar hoofdzetel te Kuurne en is Europees aanwezig met filialen in Frankrijk, Nederland, Duitsland/Oostenrijk en Zwitserland.