Binnenhaven Wielsbeke krijgt enveloppe van 1,7 miljoen euro

wielsbeke-havenDe POM West-Vlaanderen startte eind 2014 de River Terminal Wielsbeke op met medewerking van Delcatrans en Shipit als exploitanten. De terminal kan na twee jaar werking uitstekende resultaten voorleggen. Delcatrans stevent af op circa 12.000 TEU voor 2016 en Shipit totaliseerde ongeveer 30.000 ton, voornamelijk palletten. In 2017 zal de POM West-Vlaanderen via haar dochtermaatschappij RTW nv, samen met Waterwegen en Zeekanaal, 1,7 miljoen investeren in de vernieuwing van het kaaiplateau om de efficiëntie van de overslag te verhogen. De POM wil volgens député Jean de Bethune zoveel mogelijk bedrijven begeleiden naar de binnenvaart en is van plan een community op te richten om bijkomende bedrijven te stimuleren richting binnenvaart. “River Terminal Wielsbeke is een strategische asset voor de ontsluiting van de industrie in onze regio en vormt een volwaardig alternatief voor de drukke verkeersas Antwerpen-Kortrijk, namelijk de E17”, vertelt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie. “Spreiding van het vervoer over verschillende modi en flexibele planning vormt de wissel op de toekomst en een deel van de oplossing voor het Vlaams mobiliteitsprobleem. Dit proces willen wij ondersteunen.”

Delcatrans verzorgt vandaag vier container verbindingen per week heen en terug naar de haven van Antwerpen. “We zijn er in geslaagd om een goede samenwerking uit te bouwen met de trouwe klanten van het eerste uur, zoals Manuport, Beaulieu International Group en Unilin”, aldus Dany Eyben van Delcatrans. Volgens Delcatrans zit er nog heel veel containervolume in de nabije regio Wielsbeke-Waregem-Kortrijk maar het vergt blijvende inspanningen om de verladende bedrijven naar de waterweg te begeleiden. De logistieke dienstverlener kijkt daarom naar de toekomst en wil verder investeren in service. Delcatrans wil daarom op termijn overschakelen naar grotere schepen en een dagelijkse verbinding. Wat de overslag van palletten betreft verzorgt Shipit voor Knauf/Isolava vanuit Wielsbeke een tweewekelijkse verbinding met Utrecht. Onlangs werd ook een contract binnengehaald bij Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), dit in het kader van geplande baggerwerken. (KC)