REKKEM – In Rekkem, en pal op de Frans-Belgische grens, stelde de West-Vlaamse uitgever Johan Vergote zijn nieuwste boek voor: Affaires met Fransen. Het is een heel praktijkgericht werk over zaken doen in la douce France. Auteur is de Vlaming Pieter Dewaele van het in Roubaix gevestigde coachingbedrijf DewaFlex. Dewaele heeft op de Franse markt een erg grote expertise opgebouwd en wil die nu graag delen met West-Vlaamse ondernemers.

De tijd dat douaniers en zelfs slagbomen de economische interactie tussen Frankrijk en België stremden, ligt gelukkig ver achter de rug. Het Europa van de open grenzen, officieel sinds 1993, zorgde voor een ommekeer. Maar toch. Toch is de grens ook nog altijd een beetje een grens gebleven. Ondernemers weten dat beter dan wie ook, aldus Guy Piette die op de persvoorstelling sprak namens Voka West-Vlaanderen. Aan de slag gaan aan de overzijde van de grens, lijkt soms nog een kluwen, alle stichtende initiatieven (niet in het minst van Voka) ten spijt. Het Franse chauvinisme of het Franse protectionisme (denk aan de Wet Macron) maken de zaken er niet gemakkelijker op. Om nog te zwijgen over de culturele verschillen.

Maar waar een wil is, is ook een weg. Goede praktische raad doet de rest. Dat gratuite advies ligt meer dan een beetje voor het rapen in het boek van de pragmatische auteur Pieter Dewaele. Hij gooit al zijn savoir-faire te grabbel over 120, gemakkelijk verteerbare bladzijden. Geen hoogdravende theoretische beschouwingen maar onmiddellijk inzetbare inzichten en tips. Of een compagnon de route zoals West-Vlaamse ondernemers het graag hebben: met les pieds sur terre. 

info: zie www.bibliodroom.be