Boek over ondernemer avant-la-lettre Tony Herbert

Tony Herbert

In de reeks Verhandelingen van De Leiegouw verscheen zopas een nieuw boek onder de titel: “Tony Herbert (1902/1959), een veelzijdig leven.” In de naoorlogse geschiedenis van het Kortrijkse en zelfs daarbuiten, schreef Herbert een imposant en intrigerend verhaal, in de eerste plaats als ondernemer. Tony Herbert werd geboren in Lokeren maar week uit naar Kortrijk, waar hij in 1959 ook zou sterven. In zijn relatief korte leven was hij actief op vele vlakken: als ondernemer, ideoloog, krantenuitgever en kunstverzamelaar. Hij was bedrijfsleider bij de nv Kortrijkse Katoenspinnerij en nauw betrokken bij het Vlaams Economisch Verbond. Herbert manifesteerde zich ook op de politieke scène, maar zijn carrière daar was -allicht door zijn fel uitgesproken standpunten- geen al te lang leven beschoren.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij de spilfiguur van discussie- en studiegroepen, die onder meer de vernieuwing van de katholieke partij en haar omvorming tot Christelijke Volkspartij (CVP) voorbereidden. Samen met ondernemer Léon Bekaert richtte hij de krant De Nieuwe Standaard op, die dicht bij de nieuwe CVP stond en waarin hij zijn opvattingen over een Vlaamsgezind en katholiek belgicisme en een “gecontroleerde democratie” verdedigde. Voor de autoritaire en corporatistisch gezinde Tony Herbert was echter geen parlementair mandaat beschikbaar, zodat hij zich rond 1950 uit de politiek terugtrok. Nadien concentreerde hij zich vooral op zijn gezin met elf kinderen, zijn bedrijf en zijn rijke en uitgebreide kunstverzameling met vooral werk van Vlaamse expressionisten. Zijn huis, vlakbij de Groeningekouter, had alles weg van een museum. Het boek kan aangekocht worden bij de culturele stichting De Leiegouw en kost 15 euro. (KC)