Boek over vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

boek-btwVan welke vrijstellingsregeling kunnen kleine ondernemingen genieten? Dat is het uitgangspunt van een nieuw boek dat wordt uitgegeven bij de Heulse groep INNI. De uitgave wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van de werking en de toepassingsvoorwaarden van de vrijstellingsregeling ten behoeve van BTW-belastingsplichtigen, in de eerste plaats kleine ondernemers. Er worden concrete voorbeelden toegevoegd om de praktische werking van de bijzondere regeling duidelijker te maken.

De verhoging van de drempel tot 25.000 euro, exclusief btw, opent nieuwe perspectieven. Zelfstandigen in bijberoep kunnen een veel hogere omzet realiseren. Ook gemengde btw-belastingplichtigen kunnen voor hun niet-vrijgestelde handelingen opteren voor de vrijstellingsregeling. Auteur Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij doceert het vak BTW aan de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool. Medeschrijver Véronique De Vulder is master in de handels- en financiële wetenschappen, optie accountancy. Zij is tevens zaakvoerder van Interaccounts bvba uit Aalst. (KC)