Bombardier Brugge wordt niet gesloten, al blijft de vrees bestaan dat er op middellange termijn jobs verloren zullen gaan. Dat blijkt na een Europese ondernemingsraad die plaats vond in het Britse Derby. Vast staat ook dat het Brugse filiaal de facto onder de hoede komt van het Franse Bombardier dat gevestigd is in het Noord-Franse Crespin. Dat plan moet in 2018 vorm krijgen. Elke dochteronderneming binnen de multinational zou ook meer worden uitgebouwd tot gespecialiseerde fabrieken. De West-Vlaamse fabriek is specialist van trein- en trambouw.

Ook na de ondernemingsraad blijft de onduidelijkheid wat de tewerkstelling betreft. In Brugge zijn er iets minder dan vijfhonderd mensen aan de slag. In eerdere en nooit bevestigde scenario’s was er sprake van het schrappen van tweehonderd jobs, ofte de kleine helft. Sowieso wordt het principe van de “lean factory” nagestreefd. Deze week willen de directie en de vakbonden van Bombardier Brugge démarches doen bij de politiek om orders van de NMBS en De Lijn alsnog naar Brugge te halen.

Die contracten binnen halen zal essentieel zijn. Voorlopig heerst daarover nog de grootste onzekerheid.