De Brexit kan enorme gevolgen hebben voor de economie in de provincie West-Vlaanderen. Daarom houdt de deputatie de afloop van de Brexit nauwgezet in de gaten. Dat antwoordde gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) op een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Exacte West-Vlaamse exportcijfers zijn er niet, maar op basis van Vlaamse, federale en Europese cijfers kan er volgens de gedeputeerde wel een prognose gemaakt worden. De West-Vlaamse export wordt volgens Himpe geraamd op ongeveer 44 miljard euro in 2015. De Brexit zou tot een exportverlies van 0,5 procent kunnen leiden, wat voor de provincie West-Vlaanderen zou neerkomen op een verlies van ongeveer 221 miljoen euro op jaarbasis. De huidige export van West-Vlaanderen naar het Verenigd Koninkrijk wordt geraamd op ongeveer 3,6 miljard euro. Specifiek voor de haven van Zeebrugge is 44 procent van de trafiek of 18 miljoen ton gelinkt aan het Verenigd Koninkrijk.”

Gedeputeerde Jean de Bethune bezorgde aan provincieraadslid Kurt Himpe ook briefwisseling waaruit blijkt dat aangegane Britse engagementen voor Europese projectsamenwerking gegarandeerd worden. In de brief van David Gauke, Chief Secretary to the Treasury aan de Britse minister David Davis verantwoordelijk voor de uitstap uit de Europese Unie staat dat het Britse ministerie van Financiën garant staat voor alle goedgekeurde Europese projecten”, weet Kurt Himpe na overleg met de Bethune. “Dit is uiteraard belangrijk, want er zijn momenteel 26 projectpartners uit West-Vlaanderen betrokken bij dergelijke dossiers, goed voor meer dan 9 miljoen euro Europese projectsubsidies die naar onze provincie komen.”