Tijdens de voorbije maanden liep een door de Europese Commissie gesteund project ‘Genius Loci‘, dat de geschiedenis en het erfgoed van KMO’s in de schijnwerpers plaatst. Het project werd aangestuurd vanuit Italië, Spanje, Malta, Hongarije en Vlaanderen. In het kader daarvan werd een Europees (h)erkenningslabel ‘Industriana’ ontworpen, waarmee sites en collecties zich kunnen profileren. Het label kan aan de gevel aangebracht worden, en bevat een QR-code waarmee belangstellenden informatie over de site kunnen aanvragen. Eén van de sites in Vlaanderen is de brouwerij Rodenbach in Roeselare. De site wordt geroemd en onderscheiden omwille van het belangrijke industrieel erfgoed dat er bewaard en ontsloten wordt.

Op dit ogenblik wordt de software met een beperkt aantal geselecteerde sites in de partner-landen uitgetest. Achter elke QR-code kunnen vijf informatiepagina’s opgeslagen worden. In principe kan elke pagina beschikbaar beschikbaar zijn in alle Europese talen, desgevallend zelfs het Catalaans en het Welsh, op voorwaarde natuurlijk dat de site-verantwoordelijke deze vertalingen aanlevert. Ook kunnen in de verschillende pagina’s illustraties, filmpjes, geluidsfragmenten, enzovoort geïntegreerd worden.

Het Europese label werd de voorbije dagen effectief overhandigd en aangebracht. Ook andere industrieel erfgoedsites kunnen een label aanvragen bij de bevoegde Europese instanties.