Na Kortrijk, Roeselare en Oostende kan nu ook Brugge uitpakken met een ondernemerscentrum binnen de stadsmuren. Het Ondernemerscentrum (OC) Brugge is vanaf nu de ontmoetingsplaats bij uitstek in de Brugse regio voor iedereen met ondernemerszin. OC Brugge wil, net als de andere ondernemerscentra geëxploiteerd door Ondernemerscentra West-Vlaanderen, een regionaal economisch netwerk uitbouwen, innovatieve kernversterkende projecten lanceren en ondernemers huisvesten, begeleiden, opleiden en ondersteunen. “De deuren staan wagenwijd open voor iedereen die ondernemerschap uitdraagt, of het nu om
overheid, onderwijs, ondernemers of handelaars gaat”, vertelt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie. “Ook hier willen we het stedelijk weefsel versterken door allerlei creatieve initiatieven en projecten te ontwikkelen.”
Het ondernemerscentrum vindt onderdak in het historisch gebouwencomplex van het Tolhuis op het Jan Van Eyckplein in Brugge. Het gebouw heeft een rijke en complexe geschiedenis waarbinnen kooplui, tolbedienden, brandweerlieden, bibliothecarissen en diverse overheden figureren. Sinds 1995 was het Tolhuis in handen van het provinciebestuur en bood het onderdak aan een aantal diensten waaronder de Provinciale Bibliotheek. Sinds begin dit jaar werkt de POM West-Vlaanderen
aan de uitbouw van het pand tot ondernemerscentrum (naast het Provinciaal Informatiecentrum). Zo blijft het Tolhuis ook anno 2017 een economische sleutelfunctie voor de stad bekleden.
In OC Brugge zullen verschillende diensten huisvesten. “Het ondernemerscentrum biedt uiteraard onderdak aan startende ondernemers in de binnenstad. Daarnaast zal ook de afdeling Data, Studie & Advies van de POM West-Vlaanderen vanuit dit centrum opereren en wordt het Tolhuis het provinciale knooppunt voor de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie”, somt Jean de Bethune op. Onder de naam ’t Werkpand Brugge is het Tolhuis de zeventiende locatie binnen de provincie waar jonge ondernemers aan aantrekkelijke voorwaarden hun zaak kunnen uitbouwen. Momenteel zijn er zes werkplekken voorbehouden. Een eerste werkplek werd al ingenomen door Jan Hochepied. Zijn firma Qerqus biedt woongelegenheid, diensten én zorg aan voor medioren en senioren in goed gelegen, prestigieuze residenties. Jean de Bethune: “De activiteiten van de eerste starter sluiten naadloos aan bij de werking van de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie, die vanaf vandaag het Ondernemerscentrum als uitvalsbasis heeft.”