De Europese Commissie lanceerde recent haar allereerste ‘monitor van culturele en creatieve steden’. De Commissie lijstte 168 steden uit 30 landen op. De monitor gaat na hoe de culturele en creatieve scène bijdraagt tot sociale ontwikkeling, economische groei en jobcreatie. Leuven, Brussel en Gent scoren goed. Brugge staat op een 65ste plaats in de algemene ranking.  Parijs voert de ranking aan, gevolgd door Kopenhagen en Eindhoven.  Op cultureel vlak scoort Brugge goed maar inzake creatieve economie kan het veel beter. Volgens de oppositie (Mercedes Van Volcem, Open VLD) moet de stad veel meer inzetten op de creatieve economie en moet het stadsbestuur ambitieuzer zijn. “Er is veel potentieel die men nu niet benut”, aldus Van Volcem.

De Europese steden worden vergeleken op 3 grote domeinen: culturele levendigheid, creatieve economie en stimulerende omgeving.   De monitor toont met in totaal 29 indicatoren, hoe het aanbod aan cultuur en creativiteit kan worden aangewend om de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren. De Europese Commissie heeft de bedoeling dat beleidsmakers en betrokken sectoren kunnen leren van steden met een vergelijkbaar profiel. Op vlak van culturele levendigheid is Brugge top en zit ze in de bovenste categorie. Uitblinkers daar zijn het aantal museums en het aantal overnachtingen van toeristen. Op vlak van economische creativiteit scoort Brugge net iets onder het gemiddelde. Brugge scoort ronduit slecht op jobs in media en communicatiesector en jobs in creatieve sectoren. Ook op vlak van patenten op ICT-applicaties scoort Brugge ondermaats. De hoofdstad van West-Vlaanderen doet het ook niet goed op vlak van ‘stimulerende omgeving’. Daaronder valt ‘menselijk kapitaal’ en ‘onderwijsaanbod’, die allebei slechte scores laten zien. Kortom, er is ook voor de Europese instanties veel voor verbetering vatbaar.