BRUGGE – In de gerenoveerde fabriek van la Brugeoise/Bombardier gaven de Brugse ondernemers, aangesloten bij Voka, elkaar rendez-vous voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. 2017 werd om het met de woorden van voorzitter Ludo Lievens te zeggen een grand cru jaar. Al werd het goede nieuws dan achteraf wel hoofdzakelijk met Brugse Zot overgoten.

De diepgaande analyse die Voka West-Vlaanderen maakt per regio liegt er niet om: ook de Brugse regio kan een uitmuntend economisch rapport voorleggen. De cijfers staven dit overduidelijk. Inzake beroepsbevolking noteert het arrondissement Brugge een voortdurende stijging van het aantal zelfstandigen en helpers, en dit sinds tien jaar. Idem dito voor het aantal loontrekkers. De Brugse regio kenmerkt zich globaal door een hoge ondernemersgraad (13,1%). Dat is hoger dan het gemiddelde voor West-Vlaanderen (12,8%) en voor het Vlaamse Gewest (10,6%). Ook het aantal ondernemingen neemt toe. Steeds meer mensen durven hun lot in eigen handen te nemen. Het arrondissement Brugge telt volgens de laatst beschikbare cijfers 28.336 actieve (btw-plichtige) ondernemingen.  Dit is ongeveer één vierde van alle ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen. Per 100 ondernemingen worden er 9,7 nieuwe opgericht en 5,1 stopgezet. Dat geeft een netto-aangroei van 4,6%. De West-Vlaamse gemiddelde netto-aangroei in 2016 is 3,8%, Vlaanderen scoort 4,3%.

Minder falingen, minder werkloosheid

Het aantal faillissementen daalde. In 2017 waren er 233 faillissementen in het gerechtelijk arrondissement Brugge, tegenover 254 in 2016 en 280 in 2015. De opmerkelijkste kentering tegenover voorgaande jaren is ongetwijfeld de daling van de werkloosheid.  Eind 2017 klokte de werkloosheidsgraad in het arrondissement Brugge af op 5%. Dat is lager dan het West-Vlaamse en Vlaamse gemiddelde met respectievelijk 5,2% en 6,7%.  Het aantal werklozen (NWWZ) verminderde van 8.010 in 2014 naar 6.534 in 2017. De VDAB-maandcijfers van december 2017 wijzen op een daling met 9,6% tegenover december 2016. Het West-Vlaamse gemiddelde is 6,2%.

Gelijktijdig stijgt het aantal jobs. Eind juni 2016 (meest recente RSZ-cijfers) waren er 104.459 werknemers aan de slag in de regio Brugge, of een stijging met 1,2% in vergelijking met een jaar eerder. Algemeen mag worden verwacht dat de cijfers in 2017 nog hoger zullen klimmen door de economische relance. De 3 belangrijkste industriële sectoren inzake tewerkstelling zijn metaal & mechatronica, voeding en de grafische sector. Tegenover 2012 verliezen zowel metaal & mechatronica als de grafische sector (bijna jaarlijks) terrein. De voedingsindustrie gaat er lichtjes op vooruit.

Uitdagingen voor de toekomst

Natuurlijk blijven er ook altijd een groot aantal uitdagingen bestaan. Ludo Lievens, voorzitter Voka voor de Brugse regio, zag er vier. Eén: de samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs versterken. Twee: de implementatie van het ‘gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brugge’, beter bekend als de vier nieuwe bedrijventerreinen en het stadion voor Club Brugge. Drie: betere ontstluiting van de haven van Zeebrugge (middels een nieuwe sluis en aandacht voor multimodale oplossingen). Vier: ondernemerschap op alle mogelijke domeinen stimuleren, met daarbij een warme oproep aan het beleid (“Geef ons een schepen van Economie”).