Wereldwijd hebben nog altijd 1,1 miljard mensen geen toegang tot elektriciteit. Een bedrijf dat aan de situatie wil verhelpen is alvast het Brugse Solar Zonder Grenzen van CEO en jonge ondernemer Bert Bernolet die zonnekiosken installeert in Afrikaanse landen. Zonnekiosken zijn centraal gelegen gebouwen, voorzien van een zonnesysteem in dorpen zonder elektriciteitsvoorziening. Ze worden gerund door lokale zelfstandigen, wat een stimulans is voor lokaal ondernemerschap.
Het Brugse engeneeringsbedrijf Ingenium van CEO Nicolas Vyncke heeft besloten om nu ook mee te werken aan de ontwikkeling van de nieuwste versie van de zonnekiosk, die via SMART technologie met het gsm-netwerk is verbonden. Daardoor kan men op voorhand via sms betalen, om daarna lampen en andere batterijen -bijvoorbeeld van een gsm – te komen opladen. In verschillende Afrikaanse landen blijkt dat een goed functionerend concept te zijn.

Dat Ingenium dit project een warm hart toedraagt, is uiteraard niet toevallig. “We geloven in het verhaal van Bert Bernolet maar ook het thema hernieuwbare energie sluit natuurlijk perfect aan bij de activiteiten van Ingenium”, aldus Nicolas Vyncke. “Solar Zonder Grenzen zet bovendien technologie in om het businessmodel te verfijnen en leefbaar te maken. En het is tenslotte ook maatschappelijk verantwoord, want het zorgt voor energy for all in een Afrikaanse context.”

In België is Solar Zonder Grenzen een van de projecten van de vzw BISZ (Vereniging ter Bevordering van de Interculturele Samenwerking met het Zuiden) die Bert Bernolet in 2007 samen met zijn vriendin en twee vrienden oprichtte. Die vzw zorgt enerzijds voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maar financiert met giften en sponsoring ook de opleiding van de mensen ter plaatse. Dat dit belangrijk is, bleek uit eerdere projecten waarbij een zonnepaneel werd geschonken. Solar Zonder Grenzen kiest voor de voor sociale economie in plaats van ontwikkelingshulp. Het lokale bedrijf moet immers winst maken. De voorbije jaren werden in Togo en Benin ruim 180 zonnekiosken geïnstalleerd, die samen meer dan 40.000 mensen van elektriciteit voorzien.