De Buda An 2Budafabriek, een concept dat enkele jaren terug integraal bedacht werd door Stefaan De Clerck, krijgt dit jaar de Groeningeprijs. De onderscheiding wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt in Kortrijk door het Guldensporencomité en moet de start betekenen van een jaarlijkse waarderingsprijs ter promotie van het Vlaamse karakter van Kortrijk enerzijds en het gebruik van het Nederlands anderzijds.

De Budafabriek is de eerste openbare, economisch-artistieke werkplaats in Vlaanderen, waar ondernemers, studenten, kunstenaars en actieve burgers aan nieuwe projecten kunnen werken. Kruisbestuiving is het cruciale kernwoord om de werking van de Budafabriek te typeren.  De naam Budafabriek verwijst niet alleen naar de plaats waar ze is gevestigd, met name op het Buda-eiland (het creatieve hart van Kortrijk) maar ook naar de voormalige textielfabriek Desmet-Dejaeghere en de dynamiek die onlosmakelijk met een fabriek is verbonden. De prijs werd zondag 10 juli 2016 overhandigd door minister-president Geert Bourgeois ter gelegenheid van de officiële plechtigheid (11 juli ) aan het Groeningemonument. Het was schepen van cultuur en sport An Vandersteene, tevens voorzitster van AGB Buda (het Autonoom Gemeentebedrijf Buda), die de prijs in ontvangst mocht nemen. (KC)