Chambre de Commerce Franco Belge (CCFB) in Rijsel “baas in eigen huis”

De ChCCFBambre de Commerce Franco-Belge (CCFB) in Rijsel heeft voor het eerst in haar lange bestaan een eigen huis aangekocht. Donderdagmiddag vond de officiële opening plaats in aanwezigheid van heel wat hoogwaardigheidsbekleders (staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem en Stefaan De Clerck) en tientallen West-Vlaamse, Waalse en Noord-Franse ondernemers. De CCFB, die een traditie heeft die teruggaat tot in 1902 aub, heeft tot doel de Belgisch-Franse handelsrelaties te bevorderen, met nadruk op het helpen faciliteren van Belgische bedrijven die actief zijn in le Nord. Ruim vijfhonderd bedrijven, aan beide kanten van de grens, zijn lid van de private Handelskamer. De meerderheid van de leden zijn West-Vlaamse bedrijven. West-Vlaming Jos Helewaut is voorzitter van de CCBF, en de Vlaamse Patricia De Backer is verantwoordelijk voor het operationeel management.

De CCFB kocht het herenhuis hartje Rijsel van de Chambre de l’Agriculture. Het pand is gelegen langs een van de mooiste boulevards van de stad en werd door de CCFB volledig gerenoveerd in samenwerking met zowel Noord-Franse als Belgische (en vooral West-Vlaamse) bedrijven. Het Roeselaarse Buro II + Archi +I zorgde voor de coördinatie en de planning. Ruim driehonderd Belgische bedrijven hebben bij de CCFB hun siège sociale ondergebracht. De nieuwe zetel biedt ook nog kantoren te huur aan of stelt seminarie-of vergaderruimte ter beschikking aan al wie interesse heeft. Flanders Investment & Trade (FIT) heeft zijn Rijselse antenne ook bij de CCFB ondergebracht, met de bedoeling nauw samen te werken in het belang van de ondernemerswereld. Beide instanties zijn zeer complementair. (KC)